Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội công bố thông tin bất thường

14:59 | 19/06/2024

(Bqp.vn) - Thực hiện Thông tư số 06/2024/TT-BQP ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng; ngày 17/6/2024, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội có Báo cáo công bố thông tin bất thường (Báo cáo số 6621/BC-CNVTQĐ do Người đại diện theo pháp luật, Thiếu tướng Tào Đức Thắng ký).

Báo cáo công bố thông tin bất thường gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, có tên viết tắt: VIETTEL;

- Mã số doanh nghiệp: 0100109106;

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Điện thoại: 024.62556789; Email: vietteladm@viettel.com.vn; Website: www.viettel.com.vn;

- Vốn điều lệ: 159.231.139.159.995 đồng (Một trăm năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ một trăm ba mươi chín triệu một trăm năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi lăm đồng);

- Loại hình doanh nghiệp quốc phòng: Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;

- Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc Tào Đức Thắng.

2. Nội dung công bố

Ngày 14/6/2024, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ký Quyết định số 6513/QĐ-CNVTQĐ về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm Thể thao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (mã số chi nhánh: 0100109106-469, địa chỉ tại Số 1, Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.