Trả lời công dân về việc mức lương của Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

16:37 | 08/11/2016

(Bqp.vn) - Thực hiện chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng nhận được thư của ông Vũ Văn Lịch, Email: vuvanlichtc@gmail.com; số điện thoại: 0916.090.103; địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, hỏi về mức lương của phó chỉ huy trưởng quân sự xã. Nội dung cụ thể: Theo Khoản 3, Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, xã đội phó được hưởng  lương hệ số 1,46, sau được điều chỉnh thành hệ số 1,86 có đóng BHXH bắt buộc như trang 21 đề án tổng thể về chế độ chính sách cán bộ cơ sở. Khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 29/4/2005 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2304/VPCP-NC, vậy tôi xin hỏi, mức lương của xã đội phó được hưởng mức nào? Kính mong cho tôi biết, cụ thể: theo Công văn 2304/VPCP-NC thì từ tháng 5/2005 đến tháng 12/2009  Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã được hưởng mức nào để làm cơ sở thực hiện BHXH?

Ngày 07/11/2016, Cục Tài chính có Công văn số 5214/CTC-CĐCS do Đại tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tài chính ký, trả lời như sau:

1. Nghị định số 184/2004/NĐ-CP, ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; sau khi ban hành, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2304/VPCP-NC, ngày 29/4/2005 về chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“1. Các Bộ, ngành Trung ương cần thực hiện đúng Nghị quyết Trung ương khóa IX ngày 18/3/2002 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” về chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

2. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan đến dự thảo nội dung sửa đổi Nghị định của Chính phủ số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ, để đảm bảo thống nhất về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã”.

2. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn” quy định 11 chức danh cán bộ chuyên trách và 07 công chức chuyên môn (không có chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự). Theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (có hiệu lực đến hết năm 2009) thì Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã là cán bộ không chuyên trách cấp xã (Điểm c Khoản 3 Điều 2), mức phụ cấp cụ thể đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (điều 7). Do đó, mức phụ cấp cụ thể đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã từ tháng 5/2005 đến tháng 12/2009 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

File đính kèm:

Phạm Hằng - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.