Sổ tay Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp

17:05 | 30/12/2023

(Bqp.vn) - Từ năm 2018, Chính phủ Pháp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam để xây dựng hành lang pháp lý về Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia thông qua Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp về phát triển Chính phủ điện tử và hiện đại hóa quản trị hành chính nhà nước.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhận định chuyển đổi số là một xu thế tất yếu và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, cần phải triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương tại Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành như: Số hóa hồ sơ giấy tờ, thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thiết lập hệ thống dữ liệu chỉ đạo điều hành, quản lý bằng dữ liệu theo thời gian thực.

Với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã triển khai Chương trình hợp tác về “Hiện đại hoá hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2024”, trong đó đã đề ra nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.


Sáng kiến về cuốn Sổ tay “Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp” là một tài liệu tham khảo hữu ích, thực tế và phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cuốn Sổ tay không chỉ thể hiện một bức tranh tổng thể, toàn diện về chuyển đổi số của nền hành chính tại Pháp và những kết quả đạt được mà còn thể hiện sự chân thành và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của Pháp giúp Việt Nam thực hiện chuyển đổi số nền hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả. Những kinh nghiệm quản trị tốt này là nguồn kiến thức quý báu cho những người làm công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời truyền cảm hứng thực hiện khát vọng cải cách, hiện đại hóa nền hành chính tại Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu toàn văn cuốn Sổ tay trong File đính kèm!

File đính kèm:

VPCP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.