Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Lực lượng dự bị động viên

(Bqp.vn) - Lực lượng dự bị động viên là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực khi có yêu cầu; đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.


Chỉ huy Sư đoàn 306 gặp gỡ lực lượng dự bị động viên trước khi trở về quê hương sau huấn luyện.

Việt Nam chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng cao, đúng cơ cấu thành phần, trình độ quân sự, chuyên môn giỏi, sẵn sàng phát triển lực lượng khi cần thiết. Lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; được lựa chọn và sắp xếp trong kế hoạch động viên để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội. Lực lượng dự bị động viên được tổ chức theo biên chế thống nhất của Quân đội, có thành phần tương ứng với lực lượng thường trực của các quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Lực lượng dự bị động viên được tạo nguồn từ quân nhân hết hạn phục vụ tại ngũ hoặc đào tạo từ các ngành dân sự theo quy định của pháp luật. Hằng năm, các đơn vị dự bị động viên được tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện theo chương trình thống nhất. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên và được hưởng phụ cấp theo quy định. Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên theo đúng quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo việc sắp xếp huấn luyện các đơn vị dự bị động viên. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng thường trực của Quân đội tiến hành tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào đơn vị dự bị theo chỉ tiêu động viên được Chính phủ giao.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.