Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 03/6/1976

1. Bộ đội Trường Sơn

2. Binh chủng Pháo binh

3. Binh chủng Đặc công

4. Binh chủng Không quân

5. Binh chủng Thông tin liên lạc

6. Sư đoàn 968 bộ binh, Bộ Tư lệnh 559

7. Sư đoàn 470 công binh, Bộ Tư lệnh 559

8. Sư đoàn 571 ôtô vận tải, Bộ Tư lệnh 559

9. Sư đoàn 471 ôtô vận tải, Bộ Tư lệnh 559

10. Trung đoàn 36, bộ binh, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

11. Trung đoàn l01, bộ binh, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

12. Trung đoàn 24 bộ binh, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

13. Trung đoàn 52 bộ binh, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

14. Trung đoàn 38 bộ binh, Sư đoàn 2, Quân khu 5

15. Trung đoàn 1 bộ binh, Sư đoàn 2, Quân khu 5 (Tuyên dương lần thứ 2)

16. Trung đoàn 174 bộ binh, Sư đoàn 5, Quân khu 7

17. Trung đoàn 198 đặc công, Quân đoàn 3

18. Trung đoàn 4 công binh, Sư đoàn 470, Bộ Tư lệnh 559

19. Trung đoàn 14 công binh, Bộ Tư lệnh 559

20. Trung đoàn 531 công binh, Bộ Tư lệnh 559

21. Trung đoàn 35 công binh, Sư đoàn 472, Bộ Tư lệnh 559

22. Trung đoàn 542 công binh, Sư đoàn 473, Bộ Tư lệnh 559

23. Trung đoàn 273 xe tăng, Quân đoàn 3

24. Trung đoàn 132 thông tin, Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc

25. Trung đoàn 291 rađa, Quân chủng Phòng không - Không quân

26. Trung đoàn 230 pháo cao xạ, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân

27. Trung đoàn 241 pháo cao xạ, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân

28. Trung đoàn 512 ôtô vận tải, Sư đoàn 571, Bộ Tư lệnh 559

29. Trung đoàn 125 vận tải, Bộ Tư lệnh Hải quân (Tuyên dương lần thứ 2)

30. Trung đoàn 592 đường ống, Cục  Xăng dầu, Bộ Tư lệnh 559

31. Tiểu đoàn 8 bộ binh, Trung đoàn 18. Sư đoàn 325, Quân đoàn 2

32. Tiểu đoàn 3 bộ binh. Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân đoàn 3

33. Tiểu đoàn 3 bộ binh, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

34. Tiểu đoàn 6 bộ binh, Trung đoàn 52, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

35. Tiểu đoàn 814 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Quảng Trị

36. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5

37. Tiểu đoàn 3 bộ binh, Trung đoàn 95  Quân khu 5

38. Tiểu đoàn 7 bộ binh, Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 5

39. Tiểu đoàn 2 bộ binh, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 5

40. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 1, Sư đoàn 5, Quân khu 7

41. Tiểu đoàn 2 bộ binh, Trung đoàn 271, Sư đoàn 3, Quân khu 7

42. Tiểu đoàn 7 bộ binh. Trung đoàn 16, Quân khu 7

43. Đại đội 8 bộ binh, Trung đoàn 33, Quân khu 7

44. Tiểu đoàn 445 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Bà Rịa - Long Khánh

45. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 4 ,Quân khu 7

46. Tiểu đoàn 5 bộ binh, Trung đoàn 20, Quân khu 9

47. Tiểu đoàn 857 bộ binh, Bộ đội địa  phương tỉnh Vĩnh Long

48. Tiểu đoàn 502A bộ binh, Bộ đội địa phương tỉnh Sa Đéc

49. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Bộ Tư lệnh 559

50. Tiểu đoàn 4 pháo binh, Lữ đoàn 40, Quân đoàn 3

51. Tiểu đoàn 34 pháo binh, Lữ đoàn 24, Quân đoàn 4

52. Tiểu đoàn 12 pháo binh, Trung đoàn 68, Sư đoàn 3, Quân khu 5

53. Tiểu đoàn 77 thông tin vô tuyến điện, Trung đoàn 205, Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc

54. Tiểu đoàn 1 thông tin vô tuyến điện, Quân khu 5

55. Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ 12,7 ly, Trung đoàn 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 1

56. Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ 12,7  ly, Trung đoàn 54, Sư đoàn 320,  Quân đoàn 3

57. Tiểu đoàn 66 tên lửa Trung đoàn 275, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân

58. Tiểu đoàn 56 ôtô vận tải, Trung đoàn 36, Sư đoàn 471, Bộ Tư lệnh 559

59. Tiểu đoàn 54 ôtô vận tải, Trung đoàn 527, Sư đoàn 571, Bộ Tư lệnh 559

60. Tiểu đoàn 24 quân y, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

61. Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

62. Đại đội 3 bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3

63. Đại đội 12 bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân đoàn 3

64. Đại đội 12 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Thừa Thiên

65. Đại đội 61 bộ binh, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Quân khu 5

66. Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu 5

67. Đại đội 1 bộ binh, tiểu đoàn 1, trung đoàn 96, quân khu 5

68. Đại đội 2 bộ binh, Bộ đội địa phương huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Quân khu 5

69. Đại đội 34 bộ binh, Bộ đội địa phương, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Long Khánh

70. Đại đội 58 bộ binh, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Quân khu 9

71. Đại đội 7 trinh sát, Tiểu đoàn 74, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu

72. Đại đội 2 công binh, Tiểu đoàn 25, Lữ đoàn 25, Quân đoàn 4

73. Đại đội 19 công binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Quảng Nam

74. Đại đội 3 thông tin, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 2, Quân khu 5

75. Đại đội 2 thông tin, Tiểu đoàn 2, Quân khu 5

76. Đại đội 18 thông tin, Trung đoàn 95, Quân khu 5

77. Đại đội 3 thông tin, Tiểu đoàn 326, Trung đoàn 49, Bộ Tư lệnh 559

78. Đại đội 15 pháo ĐKZ, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3

79. Đại đội 1 pháo cao xạ, Tiểu đoàn 86, Lữ đoàn 71, Quân đoàn 4

80. Đại đội 18 súng máy cao xạ 12,8 ly, Trung đoàn l01, Quân khu 9

81. Đại đội súng máy cao xạ 12,8 ly, Bộ đội địa phương, tỉnh Bến Tre

82. Đại đội 130 vận tải, Mặt trận Quảng Đà, Quân khu 5

83. Đại đội 37 vận tải, Cục Hậu cần, Quân khu 5

84. Đại đội 271 vận tải, Cục Hậu cần. Quân khu 9

85. Đại đội 3 đường ống, Tiểu đoàn 868, binh trạm 169, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần

86. Đội biệt động thị xã Long Khánh, Bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa - Long Khánh

87. Đội H67 tình báo, phòng 22, Quân khu 7

88. Dân quân du kích xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

89. Dân quân du kích xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

90. Dân quân du kích xã Chung Chải, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.