Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 23/9/1973

1. Trung đoàn 4 bộ binh, miền Đông Nam Bộ

2. Trung đoàn 16 bộ binh, miền Đông Nam Bộ

3. Trung đoàn 1 bộ binh, miền Trung Nam Bộ

4. Trung đoàn 1 bộ binh, miền Tây Nam Bộ

5. Trung đoàn 209 bộ binh, Sư đoàn 7, miền Đông Nam Bộ

6. Trung đoàn 2 bộ binh, Sư đoàn 9, miền Đông Nam Bộ

7. Trung đoàn 3 bộ binh, Sư đoàn 9, miền Đông Nam Bộ

8. Trung đoàn 2 bộ binh, Sư đoàn 3, miền Trung Trung Bộ

9. Trung đoàn 3 bộ binh, Sư đoàn 324

10. Trung đoàn 6 bô binh, Mặt trận Trị Thiên

11. Trung đoàn 24 bộ binh, Sư đoàn 304, Mặt trận Trị Thiên

12. Trung đoàn 102 bộ binh, Sư đoàn 308

13. Tiểu đoàn 1 bộ binh, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308

14. Tiểu đoàn 9 bộ binh, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304

15. Tiểu đoàn 3 bộ binh, Mặt trận Trị Thiên

16. Đại đội 2 bộ binh, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên (Tuyên dương lần thứ 2)

17. Đại đội 1 bộ binh cơ giới, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 202, Bộ Tư lệnh Thiết giáp

18. Trung đội 2 bộ binh, đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304

19. Trung đoàn 10 đặc công, miền Tây Nam Bộ

20. Đoàn 10 đặc công nước, Cục Tham mưu, Bộ chỉ huy Miền

21. Đoàn 367 đặc chủng, Cục Tham mưu, Bộ chỉ huy Miền

22. Tiểu đoàn 35 đặc công, Đoàn 305

23. Đại đội 4 đặc công, Trung đoàn 46, Sư đoàn 1

24. Đại đội 2 đặc công, Tiểu đoàn 407, Bộ đội địa phương, tỉnh Khánh Hòa

25. Đại đội 8 công binh, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 219, Bộ Tư lệnh Công binh

26. Đại đội 1 công binh, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 2, Quân khu 5

27. Đại đội 3 xe tăng, Tiểu đoàn 397, Trung đoàn 203, Bộ Tư lệnh Thiết giáp

28. Đại đội 7 xe tăng, Tiểu đoàn 297, Bộ Tư lệnh Thiết giáp

29. Trung đoàn 28 pháo binh, Đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền

30. Tiểu đoàn 2 pháo binh, Trung đoàn 45, Bộ Tư lệnh Pháo binh

31. Tiểu đoàn 4 pháo binh, Trung đoàn 42, Đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền

32. Đại đội 13 pháo binh, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 58, Sư đoàn 308

33. Tiểu đoàn 86 thông tin, Trung đoàn 132, Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc

34. Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 308

35. Đại đội 10 thông tin, Tiểu đoàn 42, Phòng Thông tin, Bộ Tham mưu Miền

36. Tiểu đoàn 12 súng 14,5 ly, Đoàn 75, Bộ chỉ huy Miền

37. Tiểu đoàn 75 súng 12,7 ly, Trung đoàn 84, Bộ Tư lệnh Pháo binh (tuyên dương lần thứ 2)

38. Đại đội 3 súng 12,7 ly, Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 7

39. Tiểu đoàn 49 xe đạp thồ, Cục Hậu cần, Bộ chỉ huy Miền (tuyên dương lần thứ 2)

40. Tiểu đoàn 44 xe đạp thồ, Cục Hậu cần, Bộ chỉ huy Miền

41. Đại đội 1 vận tải thuyền, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 320

42. Đại đội 15 ôtô vận tải, Tiểu đoàn 32, Cục Hậu cần, Mặt trận Trị Thiên

43. Đại đội 69A ôtô vận tải, Binh trạm 2, Cục Hậu cần, Mặt trận Trị Thiên

44. Đại đội 3 vận tải (gái), Tiểu đoàn 19, Sư đoàn 2, Quân khu 5

45. Đại đội 23 quân y, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Bộ chỉ huy Miền

46. Đội điều trị 16, Cục Hậu cần, Mặt trận Trị Thiên.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.