Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 30/8/1995

1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trangnhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

3. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

4. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa

5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

6. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

8. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

9. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

10. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

11. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

12. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam

13. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

14. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

15. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

16. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

17. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

18. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

19. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành A (nay lả huyện Hòn Đất), tỉnh Kiên Giang

20. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

21. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

22. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

23. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

24. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

25. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

26. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

27. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

28. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

29. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

30. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lai Vu, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

31. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Duy Tân, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

32. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây

33. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

34. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoàng Long, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

35. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

36. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Thủy (nay là phường Bến Thủy) thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

37. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

38. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

39. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

40. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

41. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

42. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

42. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tùng Ánh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

44. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Nài, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

45. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

46. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

47. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

48. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cam Giang (nay là phường Đông Giang), thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

49. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

50. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

51. Nhân dân và Lực lượng vũ trangnhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

52. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

53. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

54. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

55. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

56. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

57. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

58. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Hòa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

59. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Đại, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

60. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

61. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

62. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

63. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

64. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

65. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trà Cốt, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam

66. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Nông, (nay là thị trấn Thanh Mỹ), huyện Giằng, tỉnh Quảng Ngãi

67. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiên Cầm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

68. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nang

69. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Dân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

70. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Bình Châu, huyệnBình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

71. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

72. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

73. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

74. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cát Hiệp, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định

75. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

76. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

77. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

78. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Tân, Tuy Hòa, Phú Yên

79. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

80. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Quang, thi xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Tên

81. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Long. Sơn Hòa. Phú Yên

82. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Quang, Đồng Xuân, Phú Yên

83. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

84. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sông Hình, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên

85. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

86. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Đô Vinh. thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

87. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

88. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

89. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

90. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

91. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

92. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

93. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

94. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

95. Nhân dân và Lực lượng vũ trang 1878, nhân dân xã Ninh Thạnh, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

96. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

97. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhản dân xã An Sơn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

98. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Binh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

99. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

100. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

101. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Lạc Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

102. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

103, Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hòa, Cần Đước, Long An

104. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai

105. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

106. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Trung, Cai Lậy, Tiên Giang

107. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

108. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

109. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

110. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

111. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

112. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

113. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

114. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

115. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

116. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

117. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Tô' huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

118. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

119. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

120. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, tỉnh cần Thơ

121. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

122. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

123. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

124. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

125. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 126. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

127. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc liêu

128. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

129. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Định Thành, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc liêu

130. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

131. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

132. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu

133. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hàm Rồng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

134. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

135. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Xuyên, thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau

136. Cán bộ, công nhân và Lực lượng tự vệ Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng

137. Cán bộ, công nhân và Lực lượng tự vệ Công ty Xăng dầu Hải Phòng (nay là Công ty Xăng dầu khu vực III), Công ty Xăng dầu Việt Nam,  Bộ Thương mại

138. Cán bộ, công nhân viên và Lực lượng tự vệ Công ty Xăng dầu, tỉnh Nghẹ Tĩnh

139. Lực lượng tự vệ Bệnh viện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

140. Lực lượng tự vệ Bưu điện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

141. Viện Quân y 4, Cục Hậu cần, Quân khu 4

142. Tiểu đoàn 2 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

143. Viện Quân y 17, Cục Hậu cần, Quân khu 5

144. Tiểu đoàn 29 thông tin, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3

145. Tiểu đoàn Phú Lợi, Bộ đội địa phương, tỉnh Sông Bé

146. Công nhân và Lực lượng tự vệ Đồn điền (nông trường) cao su Bình Ba, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

147. Trung đoàn 33 ôtô vận tải, Tổng cục Hậu cần

148. Kho 802, Tổng kho 762, Cục Quân khí - Tổng cục Kỹ Thuật.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.