Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 29/01/1996

1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

3. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

4. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình

6. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hà Nam, tỉnh Nam Hà

7. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

8. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

9. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

10. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

11. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

12. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

13. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

14. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

15. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

16. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

17. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

18. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

19. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

20. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

21. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

22. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình

23. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

24. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

25. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

26. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thắng Bình, tỉnh Quảng Nam

27. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

28. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

29. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Krông Pông, tỉnh Đắc Lắc

30. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Khang, tỉnh Gia Lai

31. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

32. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

33. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

34. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

35. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

36. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

38. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

39. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

40. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

41. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

42. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vị Thanh (nay là thị xã Vị Thanh), tỉnh Cần Thơ

43. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

44. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

45. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

46. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chính Nghĩa, huyện Kim Thi, tỉnh Hưng Yên

47. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

48. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

49. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

50. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây

51. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây

52. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Điển, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương

53. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Lực, huyện Ninh Thanh, tỉnh Hải Dương

54. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hưng, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

55. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Bình, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương

56. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên

57. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Lạc, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương

58. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

59. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

60. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

61. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

62. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Tường, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

63. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân khu phố 5, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

64. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

65. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

66. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

67. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

68. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

69. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

70. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

71. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhận dân xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

72. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

73. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xâm cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

74. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Linh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

75. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

76. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

77. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Thạch Thượng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

78. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

79. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

80. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

81. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

82. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

83. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

84. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

85. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  hân dân xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

86. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

87. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

88. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

89. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

90. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

91. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

92. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

93. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

94. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

95. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Triệu Lễ, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

96. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

97. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

98. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

99. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Vĩnh Thành, huyệnVĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

100. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

101. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy An, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

102. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

103. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế

104. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Tiến, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

105. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

106. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

107. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

108. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

109. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

110. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã A Ngó, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

111. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huê

112. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

113. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

114. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

115. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

116. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

117. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Thanh Lộc Đán, thành phố Đà Nẵng

118. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

119. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

120. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhản dân xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

121. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

122. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

123. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

124. Nhản dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

125. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

126. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

127. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

128. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Lĩnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

129. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Dục Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

130. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

131. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Phú Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

132. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Trường, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

133. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiệp Bình, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

134. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Trưng, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

135. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Phước, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

136. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Long, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

137. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

138. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

139. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

140. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

141. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

142. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

143. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

144. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

145. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

146. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

147. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

148. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

149. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

150. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

151. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Định, huyện Cần  Đước, tỉnh Long An

152. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

153. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

154. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

155. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

156. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

157. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

158. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

159. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

160. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

161. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

162. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

163. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

164. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

165. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

166. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

167. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

168. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bầu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

169. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Bình Châu, huyệnXuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

170. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

171. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

172. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

173. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

174. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân dân xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

175. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Thạnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

176. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Tân, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

177. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

178. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

179. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

180. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

181. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

182. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

183. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

184. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

185. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thành A, huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp

186. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hưng A, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

187. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ An Hưng, huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

188. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

189. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thành An, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

190. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

191. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

192. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

193. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

194. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

195. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  hân dân xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

196. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

197. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chánh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

198. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

199. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã An Quy, huyện ThạnhPhú, tỉnh Bến Tre

200. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

201. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

202. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

203. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

204. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Đông, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

205. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thiêng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

206. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

207. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

208. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

209. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

210. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

211. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

212. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường 3, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

213. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

214. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

215. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

216. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

217. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

218. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

219. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

220. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

221. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

222. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

223. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

224. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thới An, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

225. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân phường 6, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

226. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường 2, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

227. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ

228. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

229. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh cẩn Thơ

230. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

231. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thới Thạnh, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

232. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trường Lạc, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

233. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

234. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

235. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

236. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

237. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

238. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

239. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Hội An, huyện ChợMới, tỉnh An Giang

240. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

241. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

242. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

243. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Tế. thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

244. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Khánh, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

245. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

246. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang

247. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Phước, huyện Gò Quào, tỉnh Kiên Giang

248. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thới Quản, huyện Gò Quào, tỉnh Kiên Giang

249. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

250. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Thanh, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

251. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

252. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

253. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

254. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

255. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồ Thọ Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

256. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

257. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc liêu

258. Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

259. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

260. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

261. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

262. Trung đoàn 1 (Gia Định), Bộ chỉ huy quân sự, thành phố Hồ Chí Minh - Quân khu 7

263. Tiểu đoàn 301 bộ binh, Bộ đội địa phương, tỉnh Đắc Lắc

264. Bệnh xá K200, Bộ đội địa phương, tỉnh Bình Định

265. Cán bộ, công nhân và Lực lượng tự vệ Nhà máy Xi măng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng

266. Lực lượng tự vệ bưu điện Hải Phòng, thành phố Hải Phòng

267. Lực lượng tự vệ bưu điện tỉnh Nghệ An

268. Cán bộ công nhân và lực lượng vũ trang cảng Bến Thủy, tỉnh Nghệ An

269. Lực lượng tự vệ bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

270. Lực lượng tự vệ Lâm trường Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

271. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân Đồn điền cao su Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

272. Cán bộ, công nhân và lực lượng vũ trang Đồn điền cao su Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai

273. Cán bộ, công nhân, lực lượng tự vệ Nhà máy điện Yên Phụ, thành phố Hà Nội

274. Cán bộ, công nhân và lực lượng tự vệ Nhà máy Đồ hộp xuất khẩu, thành phố Hà Nội

275. Đồn 571, Bộ đội biên phòng, tỉnh Hà Tĩnh

276. Đồn 484, Bộ đội biên phòng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

277. Đồn 692, Bộ đội biên phòng, tỉnh Cà Mau

278. Đồn 977, Bộ đội biên phòng, tỉnh Kiên Giang

279. Tiểu đoàn 21 thông tin. Cục Tham mưu, Bộ đội Biên phòng.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.