Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Xây dựng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

(Bqp.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp cao, trước hết là chất lượng chính trị; có lực lượng cơ động thường trực và lực lượng rộng rãi với số lượng và tỉ lệ phù hợp, có cơ cấu tổ chức hợp lý. Chất lượng huấn luyện, chất lượng đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã (phường, thị trấn) được nâng cao hơn nữa. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với dân quân tự vệ được tăng cường, bảo đảm cho lực lượng này đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ và là lực lượng chủ yếu, quan trọng bảo vệ cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa phương, cơ sở.


Luyện tập thực hành chiến đấu.

Quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng trong tình hình mới, dân quân tự vệ được rà soát, củng cố nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ mới trong chiến tranh hiện đại, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ được nghiên cứu xây dựng phù hợp. Mô hình tổ chức dân quân, tự vệ được đổi mới, phù hợp với sự đa dạng của các thành phần kinh tế. dân quân, tự vệ được tổ chức rộng khắp nhưng có trọng điểm, kết hợp trang bị thô sơ với tương đối hiện đại và hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ đang được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Các hội thi, hội thao, diễn tập được tổ chức thường xuyên để nâng cao năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ.

Việc huấn luyện phối hợp tác chiến giữa dân quân tự vệ với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực được coi trọng. dân quân tự vệ được huấn luyện để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương.

Nhà nước có chính sách đãi ngộ thích đáng với cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để lực lượng dân quân, tự vệ hoạt động ngày càng có hiệu quả, thiết thực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.