Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hoá của công trình Lăng trong giai đoạn mới

(Bqp.vn) - Bước vào giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tiếp tục tin tưởng, quan tâm, chăm lo đến nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị. Ngày 19/4/2010, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Đề án: “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 phê duyệt Đề án trên; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra Nghị quyết số 122-NQ/QU ngày 8/3/2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.


Đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng Bác.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quán triệt, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên cho sát với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, thông qua thực tiễn, từng cấp phải tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị để cấp trên có những quyết định đúng đắn, kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

2. Nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng ngày càng cao và có nhiều khó khăn tác động, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ phải nâng cao trách nhiệm chính trị, nâng cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động học tập, nghiên cứu nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới để vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, vận hành an toàn các hệ thống thiết bị kỹ thuật, khai thác hiệu quả thiết bị mới lắp đặt, bảo đảm thông số đúng quy định và có hệ số dự phòng cao; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ và thường xuyên tôn tạo kiến trúc, cảnh quan, môi trường khu vực Lăng thật sự là điểm sáng về xanh, sạch, đẹp của Thủ đô Hà Nội và cả nước; tích cực, chủ động hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva; các cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tình huống.

3. Tăng cường cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đón tiếp tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới công tác đón tiếp, tuyên truyền, nhất là các sinh hoạt chính trị, văn hoá ở khu vực Lăng và Khu Di tích K9; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương, làm tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ tận tình, chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác, sinh hoạt chính trị, văn hóa và tham quan khu vực Lăng, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác đón tiếp tuyên truyền đạt hiệu quả; tích cực, chủ động hoàn thiện phương án mở rộng phạm vi tham quan Khu Di tích K9; phục vụ chu đáo nhân dân đến tham quan và tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hoá tại Khu Di tích K9.

4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị góp phần giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành của thành phố Hà Nội và các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng, Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình, thành phố Hà Nội để làm tốt công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ và đón tiếp khách tại Lăng Bác; tích cực tuyên truyền và tổ chức tiếp nhận sự đóng góp về vật chất, tinh thần của các cấp, các ngành, các cơ sở khoa học, các địa phương phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác và tôn tạo cảnh quan, kiến trúc Công trình Lăng, Khu Di tích K9.

5. Quan tâm xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 thật sự TSVM trở thành Đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội; xây dựng đơn vị VMTD, tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân.

Tập trung xây dựng đảng bộ thật sự TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, cán bộ, CNV, chiến sỹ luôn tuyệt đối trung thành, gắn bó với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, làm cơ sở để xây dựng đơn vị VMTD, nề nếp chính quy, khoa học; nội bộ đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối và thực hiện chu đáo công tác chính sách.

42 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 37 năm quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật và tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa tại Công trình Lăng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội, đơn vị đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó là cơ sở, là nền tảng và là động lực to lớn để đảng bộ và đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

File đính kèm:

(Cổng TTĐT BQP)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.