Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám

15:13 | 23/08/2012

(Bqp.vn) - Cách mạng tháng Tám là một quá trình vận động cách mạng từ thấp lên cao, từ đấu tranh chính trị chuyển dần lên kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và cuối cùng tiến tới tổng khởi nghĩa.

Nhận thức được vấn đề: muốn khởi nghĩa giành được thắng lợi thì lực lượng khởi nghĩa phải có ưu thế to lớn, phải đông đảo và được chuẩn bị chu đáo, nên ngay từ đầu Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể đề ra nhiệm vụ và mục tiêu đấu tranh phù hợp với trình độ tổ chức của lực lượng chính trị từng thời kỳ nhằm rèn luyện quần chúng. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, lấy thực tế tranh đấu để rèn luyện, từng bước xây dựng đội quân chính trị hùng hậu ở cả thành thị và nông thôn, làm chỗ dựa vững chắc, hỗ trợ cho đấu tranh vũ trang phát triển. Lực lượng vũ trang cách mạng được hình thành dưới hình thức các tổ, đội dân quân, du kích trong phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, đứng chân tại các vùng căn cứ địa, từng bước phát huy vai trò là công cụ bạo lực hỗ trợ có hiệu quả cho quần chúng trong đấu tranh chính trị.

Trong chỉ đạo và thực hành khởi nghĩa từng phần, Đảng ta đã thành công về xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và kết hợp hai lực lượng đó trong công cuộc tranh đấu, chuẩn bị đón thời cơ khởi nghĩa, xây dựng và phát triển căn cứ địa và chiến khu cách mạng trên phạm vi cả nước, lấy đó làm chỗ đứng chân và bàn đạp cho lực lượng vũ trang hoạt động, chuẩn bị người, vũ khí cho khởi nghĩa, tạo lập thế và lực, phát động cao trào kháng Nhật, tập dượt cho quần chúng sẵn sàng bước vào hành động cách mạng.

Đảng ta đã quán triệt và vận dụng sáng tạo những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tình thế, điều kiện và thời cơ khởi nghĩa. Thường xuyên nắm vững tình hình, nhạy bén trước sự chuyển biến của tình thế, Đảng đã đưa ra những dự kiến tài tình về thời cơ tổng khởi nghĩa.

Trên cơ sở đó tích cực chuẩn bị những điều kiện vật chất và tinh thần cho tổng khởi nghĩa, vừa tuân thủ những quy luật khách quan, vừa biết phát huy tính năng động chủ quan, coi đó là yếu tố quyết định cho việc tạo thời cơ và đón thời cơ khởi nghĩa.

Khi thời cơ lịch sử xuất hiện, Đảng đã sớm phát hiện và kịp thời có các chủ trương, hành động cần thiết, táo bạo, sáng tạo để tận dụng và phát động toàn dân nhất tề đứng lên giành chính quyền. Nét nổi bật trong nghệ thuật chỉ đạo thực "hành khởi nghĩa là: một khi đã phát lệnh khởi nghĩa, Đảng kiên quyết lãnh đạo toàn dân thực hiện tiến công liên tục và ngày càng mãnh liệt, tập trung lực lượng quần chúng hơn hẳn địch vào những mục tiêu và thời điểm quyết định để giành thắng lợi.

Bằng sự kết hợp tiến công và nổi dậy của hai lực lượng chính trị, quân sự, cuộc tổng khởi nghĩa đã liên tiếp nổ ra ở tất cả các địa phương trong khoảng thời gian rất ngắn, liên tục giành thắng lợi hết địa phương này đến địa phương khác, nhờ đó đã luôn luôn giành được ưu thế áp đảo tinh thần quân địch đang trong cơn hoảng loạn. Đảng đã khéo kết hợp cả thế và lực, cả lực lượng chính trị tinh thần và vật chất tạo ra ưu thế sức mạnh cách mạng hơn hẳn kẻ thù. Ưu thế áp đảo này được thực hành vào thời cơ thuận lợi có một không hai, đã tạo ra kết quả chắc thắng và thắng lợi hoàn toàn cho cuộc tổng khởi nghĩa.

File đính kèm:

(Bách khoa Tri thức Quốc phòng toàn dân)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.