Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Quốc phòng

10:57 | 03/01/2019

(Bqp.vn) - Ngày 27/12/2018, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 5566/QĐ-BQP ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với mục đích, yêu cầu sau:

Mục đích: Triển khai toàn diện các nội dung cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

Yêu cầu:

- Triển khai đồng bộ thống nhất từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính năm 2019 với việc triển khai Đề án cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phải đi đôi với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.