Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính

13:57 | 15/09/2017

(Bqp.vn) - Để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 11 tháng 9 năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có ý kiến chỉ đạo:

1. Tổng cục Chính trị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

2. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp nhận và kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đế thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ;

b) Thực hiện nghiêm đánh giá tác động thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. Thường xuyên hệ thống hóa và rà soát các thủ tục hành chính hiện hành, kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính rờm rà, gây cản trở cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện;

c) Phổ biến, quán triệt và thực thi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; bố trí cán bộ làm công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

3. Văn phòng Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Phòng Nghiên cải cách hành chính thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng đủ biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

(Văn bản số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, địa chỉ: mod.gov.vn; chuyên mục Hành chính công/Cải cách hành chính).

File đính kèm:

Phạm Hằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.