Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 năm 2024

21:53 | 06/03/2024

(Bqp.vn) - Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số (CĐS) và thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong Bộ Quốc phòng năm 2024.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và CĐS Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại 42 điểm cầu trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo  do Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 trình bày tại hội nghị, trong năm 2023, công tác CĐS trong Bộ Quốc phòng tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Chỉ đạo CCHC và CĐS đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy CĐS trong Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong đó, đã ban hành hệ thống các văn bản pháp lý quan trọng có tính định hướng giai đoạn và xây dựng bức tranh tổng thể về CĐS trong Bộ Quốc phòng, tiêu biểu là: Đề án CĐS, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng phiên bản 2.0, danh mục cơ sở dữ liệu số trong Bộ Quốc phòng; tổ chức triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các đơn vị cấp 2 và cấp 3. Mở rộng, nâng tỷ lệ máy tính kết nối mạng máy tính quân sự cho các cơ quan, đơn vị toàn quân. Xây dựng, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin nền tảng phục vụ CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành, như: Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Thư điện tử quân sự, Hệ thông tin chỉ đạo điều hành đến 100% đơn vị cấp 2 trực thuộc; hoàn thành thử nghiệm các ứng dụng trên hạ tầng truyền dẫn không dây; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho máy tính của các cơ quan, đơn vị toàn quân và mở rộng mạng máy tính theo mô hình mạng an toàn cho các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cổng kết nối an toàn liên mạng phục vụ kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ CĐS. Tổ chức tập huấn cấp Bộ Quốc phòng và tại các cơ quan, đơn vị để từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng về CĐS cho cán bộ, nhân viên trong toàn quân. Tổ chức tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của CĐS trong tiến trình xây dựng Quân đội hiện đại với các hình thức đa dạng. Các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các chỉ tiêu, yêu cầu về CĐS đề ra trong các kế hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng trong năm 2023 cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như: Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai Đề án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp 56 dịch vụ công toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ kết quả xử lý thủ tục hành chính đúng hạn trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đạt mức cao (trên 99%); chỉ đạo Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng phục vụ triển khai Đề án 06.

Bộ Tư lệnh 86 phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và một số bệnh viện triển khai các giải pháp kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho một số lĩnh vực như: Bảo vệ biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh, thực thi pháp luật trên biển, quản lý khám, chữa bệnh, kiểm soát ra vào doanh trại... bước đầu đã thu được những kết quả tích cực.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả nổi bật trong CĐS và thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng năm 2023. Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Bộ Quốc phòng đã Ban hành kế hoạch CĐS năm 2024 với chủ đề “Mở rộng hạ tầng đồng bộ, rộng khắp, sáng tạo ứng dụng số, tiếp tục phát triển dữ liệu số để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành” và xác định nội dung đột phá về CĐS năm 2024, đó là “Phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực phục vụ CĐS”. Trong đó có 64 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị với các chỉ tiêu, yêu cầu kết quả và mốc thời gian cụ thể.

Cùng với hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, Bộ Quốc phòng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn phục vụ quản lý, triển khai, thúc đẩy CĐS trong Bộ Quốc phòng; triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ CĐS; triển khai mạng máy tính quân sự tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức ứng dụng Cổng kết nối an toàn thông tin liên mạng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng số đồng bộ, liền mạch, an toàn phục vụ CĐS; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục phát triển ứng dụng số đi đôi với dữ liệu số; đảm bảo an toàn thông tin về CĐS; đồng thời tích cực tuyên truyền về CĐS.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2024, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch thực hiện gồm 40 nội dung cụ thể thuộc 5 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06 và các văn bản liên quan; nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để khai thác, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong khai thác, phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư. Đồng thời tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm khai thác hiệu quả dữ liệu quốc gia về dân cư trong Bộ Quốc phòng...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu, bảo đảm thiết bị bảo mật cơ yếu theo lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên cho các đơn vị điểm thuộc đề án CĐS. Cục Nhà trường chủ trì, tạo đột phá về nội dung đào tạo CĐS trong các học viện, nhà trường Quân đội; ứng dụng, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tuyển sinh quân sự 2024. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 tạo đột phá trong khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiệm vụ quản lý biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh… Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CĐS và thực hiện Đề án 06.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.