Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

22:50 | 22/03/2019

(Bqp.vn) - Ngày 15/3/2019 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 320/TTg-KSTT về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một cách thực chất, đạt được mục tiêu của Chính phủ đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Quán triệt và triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, tổng hợp số lượng điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi đã cắt giảm, đơn giản hóa theo từng ngành, lĩnh vực quản lý để công bố, công khai theo quy định.

Bộ Tài chính rà soát, thống kê các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan, đơn vị; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở các bộ, ngành, địa phương theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP (thông tin chi tiết xem công văn số 320/TTg-KSTT!).

File đính kèm:

Hữu Thuật

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.