Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

15:01 | 15/11/2018

(Bqp.vn) - Ngày 30/10/2018, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Để thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 10865/VPCP-KSTT ngày 09/11/2018 về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/11/2018 Văn phòng Bộ Quốc phòng có Văn bản số 12735/VP-CCHC về việc thông báo ý kiến Thủ trưởng Bộ về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn 03 văn bản nêu trên để các cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện (nội dung chi tiết xem File đính kèm!)

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.