Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020

16:13 | 20/06/2017

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020). Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung vào một số mặt yếu, khâu yếu trong 6 nhiệm vụ cải cách hành chính.

Gắn kết công tác cải cách hành chính với việc tăng cường trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng hiện đại.

2. Yêu cầu

Nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với việc triển khai các nhiệm vụ, dự án; gắn cải cách hành chính với cải cách tư pháp; có sự chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, bảo đảm nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng thực thi công vụ.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cơ quan, đơn vị; chủ động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; đồng thời kế thừa, phát huy những kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 trong Bộ Quốc phòng.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.