Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Dân quân dân tộc Cơ-ho

00:27 | 21/08/2012

(Bqp.vn) - Dân tộc Cơ-ho thuộc nhóm địa phương Xrê, Nộp (Tu Nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách) Tơ Ring và nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Cơ-ho chủ yếu làm ruộng nước và làm rẫy.


Dân quân dân tộc Cơ-ho tham gia vận chuyển lương thực tiếp tế cho bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu).

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng bào dân tộc Cơ-ho luôn nêu cao truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đồng bào dân tộc Cơ-ho đã anh dũng đứng lên chống trả quyết liệt. Dân quân du kích người Cơ-ho đã xây dựng hai căn cứ kháng chiến ở các xã Chi Lai, Mang Yêu thuộc huyện Di Linh, Lâm Đồng chủ động đánh địch, giữ vững căn cứ kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại ý đồ xâm lược của kẻ thù.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chỉ với vũ khí thô sơ, súng trường tự động, dân quân du kích dân tộc Cơ-ho ở Đồng Nai, Lâm Đồng đã đánh hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều tên địch, thậm chí, chỉ từ tháng 1/1969 đến tháng 8/1970, dân quân du kích người Cơ-ho ở Lâm Đồng đã bắn rơi một số máy bay của giặc Mỹ xâm lược, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, dân quân du kích hai xã Chi Lai và Mang Yêu (thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ta tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hai Mẹ Việt Nam Anh hùng.


Ngày nay, dân quân dân tộc Cơ-ho tích cực cùng dân quân các dân tộc Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân dân tộc Cơ-ho không chỉ hăng hái tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội; mà còn tích cực cùng dân quân các dân tộc Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng cùng các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

File đính kèm:

(Cổng TTĐT BQP)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.