Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Đội Cứu quốc quân I

16:57 | 19/08/2012

(Bqp.vn) - Sau một thời gian củng cố, ngày 14/02/1941, bộ đội du kích Bắc Sơn được thành lập tại khu rừng Khuổi Nại thuộc xã Vũ Lễ, chân Bắc Sơn (Lạng Sơn). Đồng chí Hoàng Văn Thụ thay mặt Trung ương Đảng công nhận và trao nhiệm vụ cứu nước, cờ đỏ sao vàng cho Bộ đội du kích Bắc Sơn.

Toàn đội có 32 người chia làm ba tiểu đội do hai đồng chí Lương Văn Tri và Chu Văn Tấn chỉ huy. Cán bộ tiểu đội được chọn trong các đảng viên dũng cảm, tháo vát và khỏe mạnh nhất. Còn các đội viên đều là đảng viên hoặc quần chúng cách mạng hăng hái nhất đã từng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, số khác là những cán bộ, đảng viên ở dưới xuôi lên. Vũ khí của đội có 5 súng trường, còn toàn súng kíp và dao găm. Quân số tuy còn ít, nhưng bao gồm đủ các thành phần miền ngược và miền xuôi, con em các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh... Đó là một đội ngũ vững vàng kiên quyết, có chất lượng cao. Tinh thần của đội được thể hiện rõ trong 5 lời thề:

1. Không phản Đảng

2. Tuyệt đối trung thành với Đảng.

3. Kiên quyết chiến đấu và trả thù cho các đồng chí bị hy sinh.

4. Không hàng giặc.

5. Không hại dân.

Sau Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng (tháng 5/1941). Đồng chí Trướng Chinh, Tổng Bí thư của Đảng, thay mặt Trung ương phổ biến tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Trunc ương-Đảngr cho toàn thê cán bộ, chiến sỹ bộ đội du kích Bắc Sơn nhằm làm cho lực lượng vũ trang của Đảng thông suôt đường lối, chính sách của Đảng. Ngay sau đó, bộ đội du kích Bắc Sơn được mang tên mới: Cứu Quốc quân, cho phù hợp với nhiệm vụ cứu nước.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.