Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Đội Tự vệ công nông

17:00 | 19/08/2012

(Bqp.vn) - Cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ Tĩnh đã đưa đến sự ra đời Đội Tự vệ công nông. Đội ra đời là do yêu cầu chống khủng bố, bảo vệ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.

Trong cuộc biểu tình, bãi công của 3.000 công nhân đồn điền Phú Riềng (tháng 2/1930), đội tự vệ công nhân gồm một số đảng viên và quần chúng trung kiên đã chống cự lại với binh lính địch, đánh gãy tay tên đội người Pháp làm chúng bỏ chạy, bảo vệ được cuộc biểu tình, góp phần làm cho cuộc bãi công thu được kết quả.

Trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, các nhà máy và các thôn xã có cơ sở quần chúng cách mạng đã chọn những phần tử ưu tú, có tinh thần hăng hái, can đảm, có sức khỏe trong công hội, nông hội, Đoàn thanh niên cộng sản... để lập ra đội tự vệ công nhân và nông dân. Các đội tự vệ này trang bị bằng giáo mác, búa, liềm hái và gậy.

Đội tự vệ không những làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ phong trào quần chúng, bảo vệ chính quyền cách mạng, mà còn làm công tác vận động quần chúng. Tự vệ đỏ ở các làng có phong trào mạnh đã đến giúp các nơi phong trào còn yếu, trừng trị bọn cường hào phản động, lập Xô viết, tổ chức cứu đói cho nhân dân.

Như vậy là, trong cao trào cách mạng năm 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đã xuất hiện các đội tự vệ đỏ. Những đội tự vệ đỏ ấy là mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân do Đảng ta lãnh đạo.

Tháng 3/1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc). Ngoài những nghị quyết về đường lối cách mạng, về các mặt công tác để chuẩn bị điều kiện cho phong trào cách mạng Đông Dương bước sang một thời kỳ mới, Đảng ta chủ trương tổ chức Đội tự vệ của công nông, trong đó nêu rõ mục đích của việc tô chức Đội Tự vệ:

- Ủng hộ quân chúng hàng ngày;

- Ủng hộ quân chúng trong các cuộc đấu tranh;

- Ủng hộ các cơ quan cách mạng và chiến sĩ cách mạng của công nông;

- Quân sự huấn luyện cho lao động cách mạng. Chống quân thù giai cấp tấn công và làm cho vận động cách mạng phát triển thắng lợi.

Đảng ta đã đề ra những nguyên tắc xây dựng đội tự vệ:

- Về chính trị: Nó là một tổ chức có tính chất nửa quân sự của quần chúng nhân dân lao động, chủ yếu là của công nông, do Đảng của giai. cấp công nhân lãnh đạo. Thành phần của nó là những người lao động có nhiệt tình, cương quyết, không phân biệt gái, trai, hoặc dân tộc, từ 18 tuổi trở lên, được giáo dục về nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị của mình.

- Về tổ chức, biên chế: Từ 5 đến 9 người tổ chức thành một tiểu đội. Ba tiểu đội tổ chức thành một trung đội. Ba trung đội tổ chức thành một đại đội. Cứ theo phép “tam tam chế” mà tổ chức lên.

Đi đôi với tổ chức đội tự vệ thường trực, Nghị quyết của Đảng còn vạch ra phải huấn luyện quân sự cho quần chúng và thu hút quần chúng tham gia công tác tự vệ. Đội tự vệ vì thế vừa có nòng cốt vững chắc, vừa có lực lượng quần chúng đông đảo; đó là cách tổ chức thích hợp nhất lúc bấy giò, đồng thời nó thể hiện quan điểm của Đảng về vũ trang toàn dân.

- Về trang bị của đội tự vệ: Đảng ta đã đấu tranh chống khuynh hướng cho rằng cần phải có súng, có lựu đạn mới tổ chức được đội tự vệ. Đảng chỉ rõ rằng đội tự vệ chưa phải Hồng quân, tình hình lúc đó là đấu tranh chính trị chứ chưa phải là đấu tranh vũ trang giành chính quyền, nên không cần phải có đầy đủ súng đạn mối tổ chức đội tự vệ. Đội tự vệ tuy chỉ có vũ khí thô sơ, nhưng nó có tổ chức, có huấn luyện, có kế hoạch thống nhất, có tinh thần đấu tranh, hiểu rõ trách nhiệm cách mạng của mình và được quần chúng ủng hộ, nên nó sẽ có sức mạnh của nó. Đảng còn chủ trương, phải tìm cách cướp súng của địch mà trang bị cho mình, có càng nhiều vũ khí càng tốt để huấn luyện và chiến đấu khi cần thiết.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.