Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng

11:23 | 14/01/2014

(Bqp.vn) - Ngày 12/10/2012, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng có Quyết định số 3847/QĐ-HĐBQP ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2012 và thay thế Quy chế số 734/HĐ-BQP, ngày 15/06/1998 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng;áp dụng đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Hội đồng là tổ chức phối hợp chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ, có chức năng tư vấn, tham mưu giúp thủ trưởng Bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội, lực lượng Dự bị động viên và Dân quân tự vệ.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tạiQuyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng; làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo công tác của Hội đồng, đồng thời thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết những công việc của Hội đồng thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Bộ.Các Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tham gia một hoặc một số mặt công tác của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công, đồng thời thay mặt Thủ trưởng cơ quan mình chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ tại cơ quan, đơn vị mình.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng chịu sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Đồng thời, có thẩm quyền chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

File đính kèm:

(Vụ Pháp chế BQP)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.