Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2024

16:03 | 15/04/2024

(Bqp.vn) - Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2024. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.


Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và tham luận của các đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2023, công tác lập đề nghị xây dựng đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị định được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực triển khai, đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đưa vào chương trình xây dựng đều đáp ứng các quy định và xuất phát từ nhu cầu thực tế về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng; từ yêu cầu xây dựng, quản lý Quân đội.


Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng văn bản ngày càng được chú trọng hơn. Các văn bản được soạn thảo, trình ban hành được thẩm định, thẩm tra, rà soát kỹ nội dung, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành. Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 168 văn bản (02 luật; 04 nghị định; 162 thông tư).


Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong lập, đề nghị xây dựng dự án văn bản pháp luật năm 2024.


Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản năm 2023; đồng thời nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, cơ yếu là nhiệm vụ quan trọng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng một cách đồng bộ, thống nhất.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, nhiệm vụ xây dựng pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng rất nặng nề, với số lượng văn bản lớn. Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật quân sự, quốc phòng, cơ yếu; triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 569/QĐ-BQP ngày 07/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; xác định xây dựng các văn bản pháp luật được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, trình Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền và báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội ban hành đúng trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ.


Quang cảnh hội nghị.

Chủ động phối hợp, hiệp đồng với cơ quan pháp chế của các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Quân đội thực hiện soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo văn bản pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản cần đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, tập trung vào những văn bản liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tiếp tục có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong soạn thảo, thẩm định văn bản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.