Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hội thảo “Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

14:02 | 16/03/2023

(Bqp.vn) - Sáng 16/3, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Trưởng Ban Soạn thảo Thông tư, chủ trì Hội thảo “Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Dự hội thảo có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại biểu một số đơn vị Quân đội.

Quang cảnh hội thảo.

Qua 4 năm thực hiện Thông tư số 151/2018/TT-BQP, ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” đã xác lập khuôn khổ pháp lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT); tạo chuyển biến tích cực, đưa công tác TĐ-KT đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thông tư trên còn bộc lộ một số nội dung chưa phù hợp, như: Một số nguyên tắc khen thưởng, tiêu chuẩn một số hình thức khen thưởng, quy trình xét, đề nghị một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng… Do vậy, việc nghiên cứu, biên soạn, ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng về TĐ-KT trong Quân đội là cần thiết, nhằm quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật và biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng; bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai khi thực hiện Luật TĐ-KT năm 2022 và các nghị định của Chính phủ về TĐ-KT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TĐ-KT trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác TĐ-KT; đồng thời cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Tổ Biên tập, Ban Soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về TĐ-KT, đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư, tổ chức khảo sát thực tế tại một số đơn vị trong toàn quân, lấy ý kiến các cơ quan chức năng đối với dự thảo Thông tư. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư gồm 08 chương, 86 điều, trong đó quy định chi tiết về tổ chức thi đua; danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, quy trình thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng...

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ những điểm mới của dự thảo Thông tư; chỉ ra những vấn đề còn bất cập; đề xuất các quy định chi tiết trong Thông tư lần này. Các đại biểu thống nhất cho rằng, việc xây dựng Thông tư phải quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về TĐ-KT; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 151/2018/TT-BQP. Đồng thời, Thông tư cũng cần bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn về TĐ-KT, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cũng như thực tiễn công tác TĐ-KT trong Quân đội; khắc phục những hạn chế, bất cập, chưa thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và có tính khả thi cao.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.