Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Trả lời về chế độ chính sách theo Quyết định 62 đối với quân nhân thuyên chuyển đơn vị và đóng quân tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

15:10 | 28/12/2018

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nhận được thư của ông Trần Văn Tuyển, Email: duyuyenbdhp@gmail.com; địa chỉ: 53/31 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Theo thư trình bày, Ông Trần Văn Tuyển đi nghĩa vụ quân sự từ tháng 3/1988 tại Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 316, Quân khu 2. Tháng 01/1989, chuyển đơn vị sang Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tháng 5/1991, xuất ngũ. Ông Trần Văn Tuyển hỏi bản thân có được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg không? Nếu được hưởng phải làm thủ tục như thế nào?

Ngày 25/12/2018, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị có Công văn số 4235/CS-NC do Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng ký trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc thuộc địa bàn các huyện biên giới, bao gồm cả các huyện đảo biên giới và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự trong khoảng thời gian từ tháng 02/1979 đến ngày 31/12/1988, đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng, được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên; đối chiếu quá trình phục vụ tại ngũ như trình bày, từ tháng 3/1988 đến tháng 12/1988, Ông là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 28, Sư đoàn 316, Quân khu 2, theo Danh mục, địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định số 2084/QĐ-BTTM ngày 09/11/2012 và Quyết định số 1377/QĐ-TM ngày 06/8/2014 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thì Tiểu đoàn 28 của Sư đoàn 316 không nằm trong địa bàn trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong khoảng thời gian quy định. Do vậy, Ông không đủ điều kiện xem xét, giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Tuy nhiên, nếu Ông có đủ các giấy tờ liên quan chứng minh có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc trong thời gian và địa bàn theo quy định và hiện nay không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng thì vẫn được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Đề nghị Ông liên hệ với Hội đồng chính sách phường Thượng Lý hoặc Ban chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.