Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trả lời công dân về việc đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

10:02 | 15/05/2018

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nhận được đơn của ông Đặng Thái Cảnh, quê Bình Định; địa chỉ gmail: thaicanhqn@gmail.com; theo đơn trình bày, ông nhập ngũ: 04/1979; xuất ngũ: 31/8/1983; nghỉ hưu năm 2010 do sức khỏe yếu. Trong thời gian tại ngũ, ông tham gia công tác ở một số đơn vị và từng đóng quân ở tỉnh Quảng Nam, Nghệ An, Huế, Lạng Sơn.

Ông hỏi: Căn cứ thời gian công tác và địa bàn đóng quân, tôi có được  đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) từ HT3 lên HT2, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không? Tôi làm hồ sơ để đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT nhưng bị trả lại vì trong quyết định xuất ngũ không ghi địa điểm đóng quân theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; nếu được tôi phải làm thủ tục, giấy tờ gì và xác nhận ở đâu để đổi được mã quyền lợi trên thẻ BHYT?.

Ngày 07/5/2018, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng có Công văn số 289/BHXH-TST do Đại tá Vũ Văn Mậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ký trả lời như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; ngày 17/12/2014, BHXH Việt Nam có Công văn số 4996/BHXH-CSYT hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, theo đó hướng dẫn nội dung chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT như sau:

“a) Người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc số 4 được chuyển đổi lên mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau:

- Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là người có công với cách mạng: Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện, Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần) theo công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Đối với Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước, quy định tại Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh được xác nhận theo Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.

- Thanh niên xung phong, theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến: có hồ sơ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg; Quyết định hưởng trợ cấp  hằng tháng hoặc một lần.

- Đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc: có hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 25/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;

- Có một trong các loại giấy tờ xác nhận là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ gồm: Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Có một trong các các loại giấy tờ hợp pháp xác nhận là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú).”

Như vậy, trường hợp của ông Đặng Thái Cảnh để được chuyển đổi mã quyền lợi về BHYT, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH địa phương để được giải quyết.

Trường hợp quyết định phục viên hoặc xuất ngũ chỉ ghi phiên hiệu đơn vị, không ghi địa danh nơi đóng quân thì nộp bổ sung giấy tờ chứng minh khác: Lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân,… hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (nơi đơn vị trước khi phục viên, xuất ngũ) từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác nhận (mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 25/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg). Nếu đơn vị trước khi phục viên, xuất ngũ nay đã giải thể, sáp nhập thì cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị giải thể xác nhận.

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.