Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Trả lời việc đính chính thông tin, sao lục Giấy Báo tử về liệt sĩ, thủ tục hồ sơ thanh toán trợ cấp thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ

15:12 | 28/12/2018

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nhận được thư của ông Nguyễn Bá Diễn, Email: diennb@gmail.com; địa chỉ: Xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nội dung thư: Bác tôi là liệt sĩ Nguyễn Bá Sỉnh (họ tên chính xác theo dòng tộc và Bằng Tổ quốc ghi công), quê quán thời điểm nhập ngũ (trước năm sáp nhập huyện) là thôn Nguyên Xá, xã An Hiệp, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình (nay là huyện Quỳnh Phụ).

Theo thông tin của Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 5 cung cấp thì hài cốt liệt sĩ Sỉnh đang an táng tại nghĩa trang huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (họ tên Nguyễn Văn Sỉnh).

Thân nhân của liệt sĩ Sỉnh đi tìm được phần mộ, sau đó làm thủ tục thanh toán trợ cấp việc đi tìm mộ liệt sĩ. Xin hỏi:

1. Về thông tin của liệt sĩ Sỉnh có sai sót về tên đệm “Bá” và “Văn” như vậy có đủ điều kiện để được chấp thuận và hưởng chi phí hỗ trợ không? Nếu phải điều chỉnh thì làm thủ tục theo mẫu HS5 phải không?

2. Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vậy thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 5 có cần phải điều chỉnh lại theo thực tế bây giờ là huyện Quỳnh Phụ (Bằng Tổ quốc ghi công) hay không?

3. Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Cấp bậc Trung sĩ nhưng thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 5 là Hạ sĩ. Vậy thông tin này có cần điều chỉnh lại không, nếu điều chỉnh thì theo cơ sở nào?

4. Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Hy sinh tháng 12/1971 nhưng thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 5 là 06/02/1971. Vậy thông tin này có cần điều chỉnh lại không, nếu điều chỉnh thì theo cơ sở nào?

5. Thân nhân liệt sĩ lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xin sao lục Giấy báo tử của liệt sĩ thì được cán bộ hướng dẫn nói rằng: “Giấy báo tử chỉ được sao lục 1 lần duy nhất, không cấp lại lần thứ 2” (do gia đình bị thất lạc). Vậy thân nhân liệt sĩ có được xin sao lục lại Gấy báo tử không?

Ngày 25/12/2018, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị có Công văn số 4235/CS-NC do Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng ký trả lời như sau:

1. Về việc đính chính thông tin, sao lục Giấy Báo tử liệt sĩ Nguyễn Bá Sỉnh

Căn cứ Điều 48, Điều 51 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 27, Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, quy định sửa đổi thông tin cá nhân và sao lục, đổi hoặc cấp lại giấy tờ trong hồ sơ người có công được thực hiện như sau:

- Trường hợp thông tin trong hồ sơ liệt sĩ chưa đúng, chưa thống nhất, thân nhân liệt sĩ làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (mẫu HS5) kèm các giấy tờ liên quan làm căn cứ để đính chính thông tin, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi quản lý của người có công.

- Trường hợp xin sao lục Giấy Báo tử, thân nhân liệt sĩ liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi quản lý hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi của người có công để được kiểm tra, sao lục theo quy định.

- Trường hợp đổi hoặc cấp lại "Bằng Tổ quốc ghi công", thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (mẫu TQ1) kèm theo các giấy tờ làm căn cứ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, tổng hợp và lập danh sách gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Về thủ tục hồ sơ thanh toán trợ cấp thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Bá Sỉnh

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư số 298/2017/TT- BQP ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì hồ sơ thanh toán trợ cấp thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ gồm: Giấy giới thiệu (Mẫu 03, bản chính); 01 bản sao có chứng thực Giấy Báo tử hoặc Bằng Tổ quốc ghi công. Hồ sơ trên được nộp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để được xem xét và giải quyết theo quy định.

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.