Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh An Giang kiến nghị xây dựng mô hình khu dân cư gắn với đường tuần tra biên giới

13:37 | 08/04/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024 (Câu số 55), với nội dung: “Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng mô hình “khu dân cư” gắn với “đường tuần tra biên giới” để giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống và góp phần trực tiếp vào hoạt động bảo vệ biên giới”.

Ngày 30/3/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Về xây dựng mô hình khu dân cư gắn với đường tuần tra biên giới.

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới quy định: “Hằng năm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập kế hoạch đầu tư xây dựng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới trình Chính phủ”.

Điều 13 của Nghị định này về bố trí dân cư ở khu vực biên giới quy định: “(1) Bố trí dân cư ở khu vực biên giới được quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, tính chất và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, từng địa phương; huy động, sử dụng lao động hợp lý để tạo ra của cải vật chất, hàng hóa phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; (2) Nhà nước có chính sách phù hợp để nhân dân định cư ổn định ở khu vực biên giới; khuyến khích những cán bộ công tác lâu dài, người tình nguyện đến định cư ở khu vực biên giới, đặc biệt là nơi khó khăn; (3) Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới quốc gia nghiên cứu xây dựng quy hoạch, bố trí dân cư ở khu vực biên giới trình Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang triển khai thực hiện theo Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo; Ngày 29/6/2021, Bộ Quốc phòng đã phê duyệt điều chỉnh dự án và bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong kế hoạch 2021 - 2025, đến nay dự án đang triển khai theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 9 (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ xây dựng đường tuần tra biên giới và bố trí dân cư ở khu vực biên giới.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.