Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP

14:20 | 09/04/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 204/BDN ngày 19/3/2024, với nội dung: “Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi. Theo đó, Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chỉnh phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyển địa phương. Tuy nhiên, hiện nay mới có 09 Bộ, ngành như: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguvên và Môi trường, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Kiến nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ”.

Ngày 05/4/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Quán triệt, triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/7/2021 quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (chi tiết xem File đính kèm!).

Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/7/2021 của Bộ Quốc phòng đã bám sát các quy định tại Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ để quy định: 08 nhóm ngành, ngành do các đồng chí cán bộ (Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng thuộc diện cán bộ quản lý) đảm nhiệm và 03 nhóm ngành, ngành do các đồng chí nhân viên (Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng không thuộc diện bố trí cán bộ) đảm nhiệm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 05 năm (đủ 60 tháng) liên tục đối với cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; phương pháp, hình thức, thẩm quyền thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; những trường hợp chưa hoặc không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt. Thông tư quy định hằng năm cơ quan làm công tác nhân sự (cán bộ, quân lực) từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên phải xây dựng kế hoạch rà soát và bổ sung xác định từng chức danh cán bộ, nhân viên trong đơn vị thuộc diện định kỳ chuyển đổi năm tiếp theo, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét quyết nghị và trình người chỉ huy có thẩm quyền ra quyết định chuyển đổi vị trí công tác.

Thông tư số 80/2021/TT-BQP ngày 08/7/2021 của Bộ Quốc phòng ngoài việc gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện, Bộ Quốc phòng còn gửi đến Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo), gửi Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp để tổng hợp xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trình tại các kỳ họp Quốc hội.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.