Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Lịch sử tư tưởng quân sự

11:37 | 23/08/2012

(Bqp.vn) - Tư tưởng quân sự là hệ thống các quan điểm về quân sự và các vấn đề có liên quan đến quân sự của cá nhân, giai cấp hoặc tổ chức nhất định. Nội dung thường đề cập những vấn đề như chiến tranh, quan hệ chiến tranh và chính trị, chiến tranh và hòa bình, phương thức tiến hành chiến tranh, xây dựng lực lượng vũ trang, khoa học nghệ thuật quân sự...

Lịch sử tư tưởng quân sự là sự hình thành và phát triển của tư tưởng quân sự qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử gắn với các điều kiện chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, với các đặc trưng dân tộc và thời đại...

Thực tế cho thấy hoạt động quân sự, đấu tranh vũ trang cũng như những hiện tượng xã hội khác không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên mà nó có những quy luật của nó.

Vấn đề quan trọng mà người ta thường để cập trước hết là vai trò của các cuộc cách mạng xã hội, của các quan điểm chính trị đối với sự phát triển của hoạt động quân sự. Bởi vì, từ đó nó hình thành các quan niệm về chiến tranh, làm thay đổi mục tiêu chiến tranh. Nó có thể thúc đẩy tinh thần chiến tranh của quân đội, làm nảy sinh nhiều cách thức tiến hành chiến tranh. Nó quy định tính giai cấp của các hoạt động quân sự và đấu tranh vũ trang.

Quá trình hình thành các quan điểm quân sự còn thể hiện ở chỗ: hoạt động quân sự luôn gắn với sự phát triển kinh tế, phụ thuộc vào quá trình phát triển kinh tế. "Không có gì lại phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế tiên quyết hơn là chính ngay quân đội và hạm đội. Trang bị, biên chế tổ chức, chiến lược và chiến thuật phụ thuộc trước hết vào trình độ mà nền sản xuất đạt được trong từng thời điểm và cũng phụ thuộc cả vào phương tiện giao thông nữa trong lĩnh vực này không phải” những sáng tạo tự do của trí tuệ "của những vị tướng lĩnh tài giỏi là những cái đã có một tác dụng có tính chất cách mạng đâu, mà chính là do việc phát minh ra vũ khí tốt hơn và việc thay đổi vật chất của người lính" (Ăngghen).

Quá trình hình thành các quan điểm quân sự còn được thể hiện ỏ chỗ nó luôn gắn với lịch sử và truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử, vị trí địa lý, trình độ phát triển, phong tục tập quán... các dân tộc hình thành các quan niệm về chiến tranh, nghệ thuật tiến hành chiến tranh...

File đính kèm:

(Bách khoa Tri thức Quốc phòng toàn dân)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.