Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Quân đội tham gia bảo vệ môi trường

Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của chiến lược bảo vệ môi trường trong quân đội
14:56 | 13/11/2012
(Bqp.vn) - Bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ sống còn của nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường
10:48 | 13/11/2012
(Bqp.vn) - Bảo vệ môi trường (BVMT), sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững đã và đang là vấn đề quan tâm của mọi ngành, mọi cấp, mọi quốc gia. Đối với quân đội, đây cũng là vấn đề cấp thiết, đã và đang được nghiên cứu, giải quyết vì nó gắn liền với việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Công tác bảo vệ môi trường trong trong quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
10:45 | 13/11/2012
(Bqp.vn) - Ngày 14/4/2004, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 41-NQ/TW về bảo vệ môi trường (BVMT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH). Tiếp theo đó, ngày 27/2/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2007/NĐ-CP về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO.
Quân đội với chiến lược bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế
10:40 | 13/11/2012
(Bqp.vn) - Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống của con người, sinh vật; sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và của nhân loại.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.