Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

DQTV các dân tộc Việt Nam

Dân quân dân tộc Ba-na
01:12 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Ba-na còn có các tên gọi khác như: Bơ Nâm, Roh, Kon đte, Ala Kông, Kpang Kông… thuộc nhóm địa phương: Rơ Ngao, Rơ Lơng, Gơ Lar, Krem… và nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Ba-na chủ yếu làm rẫy, một số nơi làm ruộng; chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng và giống loài phong phú. Ngoài ra, dân tộc Ba-na còn có các nghề thủ công tương đối phát triển, như dệt vải, rèn, đồ gốm, đan lát...
Dân quân dân tộc Bố Y
01:07 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Bố Y còn có các tên gọi khác như: Chủng Chá, Trọng Gia…; thuộc nhóm địa phương: Bố Y, Tu Dí và nhóm ngôn ngữ: Tày - Thái. Về kinh tế, người Bố Y chủ yếu làm rẫy. Cây trồng chính của người Bố Y là ngô. Ngoài ra, đồng bào dân tộc Bố Y còn có các nghề thủ công như dệt, rèn, gốm, đục đá, chạm bạc… và chăn nuôi gia súc gia cầm tương đối phát triển.
Dân quân dân tộc Brâu
01:03 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Brâu còn có tên gọi khác là Brao, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Brâu chủ yếu làm nương rẫy, trồng lúa, ngô, sắn... và phát triển các nghề thủ công như rèn, đan lát…
Dân quân dân tộc Bru - Vân Kiều
00:57 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Bru - Vân Kiều còn có tên gọi khác là Bru, Vân Kiều, thuộc nhóm địa phương Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Coong và nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều chủ yếu làm rẫy, làm ruộng. Ngoài ra, người Bru - Vân Kiều còn có các nghề thủ công như đan gùi, chiếu lá…
Dân quân dân tộc Chăm
00:51 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Chăm còn có tên gọi khác là Chàm, Chiêm, Chiêm Thành, Chăm Pa Hời... thuộc nhóm ngôn ngữ: Mã Lai - Đa Đảo. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Chăm chủ yếu làm nông nghiệp. Ngoài ra, đồng bào dân tộc Chăm còn có các nghề thủ công truyền thống tương đối nổi tiếng như tạc tượng, làm gốm, dệt vải...
Dân quân dân tộc Chơ-ro
00:46 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Chơ-ro còn có các tên gọi khác là Châu Ro, Dơ Ro, Chro, Thượng; thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Về kinh tế, trước đây đồng bào dân tộc Chơ-ro chủ yếu làm rẫy. Ngày nay, người Chơ-ro định cư xen lẫn cùng với người Kinh, nên ngoài việc sử dụng phổ biến cả tiếng Chơ-ro, tiếng Việt và chữ quốc ngữ, các hoạt động sản xuất, quan hệ xã hội, văn hoá tinh thần của người Chơ-ro tương đối gần với người Kinh
Dân quân dân tộc Chu-ru
00:40 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Chu-ru còn có các tên gọi khác là Chơ Ru, Kru, Thượng, thuộc nhóm ngôn ngữ: Mã Lai - Đa Đảo. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Chu-ru chủ yếu làm ruộng nước, làm các nghề thủ công như đan lát, đồ gốm...
Dân quân dân tộc Chứt
00:37 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Chứt còn có các tên gọi khác là Rục, Arem, Sách; thuộc nhóm địa phương: Mày, Rục, Sách, Mã Liềng, Arem và nhóm ngôn ngữ: Việt - Mường. Về kinh tế, trước đây đồng bào dân tộc Chứt chủ yếu sống du canh, du cư. Nhóm người Sách sinh sống bằng nông nghiêp, còn các nhóm người khác sinh sống bằng săn bắn, hái lượm là chủ yếu.
Dân quân dân tộc Co
00:32 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Co (Cor, Col) còn có các tên gọi khác là Cua, Trầu; thuộc nhóm ngôn ngữ: Môn-Khmer. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Co chủ yếu làm rẫy, trong đó, cây quế là sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngoài ra, một số cư dân dân tộc Co ở Bồng Miêu còn có nghề đãi vàng.
Dân quân dân tộc Cơ-ho
00:27 | 21/08/2012
(Bqp.vn) - Dân tộc Cơ-ho thuộc nhóm địa phương Xrê, Nộp (Tu Nốp), Cơ Dòn, Chil, Lát (Lách) Tơ Ring và nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Về kinh tế, đồng bào dân tộc Cơ-ho chủ yếu làm ruộng nước và làm rẫy.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.