Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Tổng kết

Hậu phương và Quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Kinh nghiệm từ thực tiễn
18:11 | 02/03/2015
(Bqp.vn) - Mối quan hệ giữa hậu phương và quân đội là một vấn đề quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, một nội dung lớn trong lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thấu hiểu đúng đắn, sâu sắc mối quan hệ giữa hậu phương và quân đội không chỉ giúp ta có cái nhìn toàn diện về nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn có thể rút ra những kinh nghiệm phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Suy ngẫm về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
22:14 | 30/04/2013
(Bqp.vn) - Nói về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước, trải qua muôn nghìn gian khổ hy sinh, nhân dân ta đã lập nên những chiến công vô cùng oanh liệt. Dân tộc ta có thể tự hào là một dân tộc anh hùng, trước hết là do toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”.
<<12>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.