Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

LLVT qua các thời kỳ

Du kích Bình - Trị - Thiên trên tuyến đầu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
14:50 | 09/03/2015
(Bqp.vn) - Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954), đất nước ta tạm chia làm hai miền, Bình - Trị - Thiên là địa bàn trực tiếp chịu sự chia cắt. Ở vào vị trí đặc biệt này, quân và dân Bình - Trị - Thiên phát huy truyền thống kháng chiến của dân tộc, đã chiến đấu cực kỳ gian khổ nhưng vô cùng anh dũng.
Lực lượng vũ trang nhà Đinh (968 - 980)
15:48 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Sau khi Đinh Bộ Lĩnh liên kết, thuần phục và đánh dẹp được các sứ quân khác, chấm dứt nạ cát cứ của 12 sứ quân, thống nhất đất nước (968), mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ giành độc lập tự chủ lâu dài cho đất nước. Lực lượng vũ trang (quân đội) đã được Đinh Bộ Lĩnh tổ chức lại một cách thống nhất thành lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến tập quyền Đại Cồ Việt.
Lực lượng vũ trang thời Tiền Lê (980 - 1009)
15:45 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Sau khi Thập đạo tướng quân của nhà Đinh là Lê Hoàn được tôn làm vua thay Đinh Toàn còn quá nhỏ tuổi để đối phó với nguy cơ xâm lược Đại Việt của nhà Tống (Trung Quốc), ông đã có một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức lực lượng vũ trang của mình so với Quân đội nhà Đinh được chuyển thuộc sang nhà Tiền Lê một cách tự nhiên.
Lực lượng vũ trang nhà Lý (1010 - 1225)
15:44 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Lý Công Uẩn, Điện tiền chỉ huy sứ (người đứng đầu quân cấm vệ nhà Tiền Lê) được tôn làm vua thay Lê Long Đĩnh (chết tháng 10/1009), lập nên triều đại nhà Lý kéo dài 215 năm.
Lực lượng vũ trang nhà Trần (1226 - 1499)
15:42 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Nhà Lý suy tàn, nhà Trần nối ngôi lập nên triều đại Trần kéo dài gần 300 năm. Để đối phó với nạn nhiều loạn trong nước có từ cuối đời Lý và mối đe dọa của đế chế Nguyên - Mông, nhà Trần đặc biệt chú ý đến xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị đất nước sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.
Lực lượng vũ trang nhà Hồ (1400 - 1407)
15:38 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Quân đội nhà Hồ thực chất là Quân đội nhà Trần chuyển sang, đã được Hồ Quý Ly - người nắm hầu hết quyền hành nhà Trần 30 năm cuối của triều đại này - cải cách một cách mạnh mẽ. Cùng với những cải cách mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, Hồ Quý Ly rất chú trọng tăng cường khả năng phòng thủ đất nước, đẩy mạnh xây dựng quân đội để đề phòng sự xâm lăng của các đế chế phong kiến phương Bắc.
Lực lượng vũ trang thời Hậu Lê (1418 - 1788)
15:36 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang Hậu Lê trải qua 3 thời kỳ khác nhau, do vậy về tổ chức biên chế cũng có sự khác biệt nhất định trong các giai đoạn lịch sử đó.
Lực lượng vũ trang nhà Mạc (1525 - 1592)
15:32 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Lợi dụng sự ươn hèn của vua Lê Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung người nắm toàn bộ binh quyền nhà Lê đã cướp ngôi vua của nhà Lê và lập nên triều nhà Mạc. Quân đội nhà Mạc thực chất là Quân đội Hậu Lê, cơ cấu tổ chức, thành phẩn, lực lượng và hệ thống tổ chức vẫn được nhà Mạc giữ nguyên như cũ, ngoại trừ một số thay đổi về mặt nhân sự, như thay thế các tướng chỉ huy và bộ phận hoàng thành để tăng độ tin cậy.
Lực lượng vũ trang nhà Nguyễn (1558 - 1945)
15:23 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Triều đại nhà Nguyễn được bắt đầu từ khi Nguyễn Hoàng được Trịnh Kiểm (anh rể) tâu với vua Lê Anh Tông cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Quân đội nhà Nguyễn được tính từ khi lực lượng vũ trang tập đoàn phong kiến các chúa Nguyễn cát cứ ở phía nam cho đến khi nhà nước phong kiến triều Nguyễn bị lật đổ trong cách mạng tháng Tám năm 1945.
Lực lượng vũ trang Tây Sơn (1789 - 1802)
15:17 | 20/08/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại Tây Sơn được tiếp nối từ nghĩa quân khởi nghĩa Tây Sơn do anh em nhà Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lãnh đạo.
<<12>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.