Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Các tổ chức quân sự

Quân đội Tiền Lê
17:45 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại Tiền Lê (980 - 1009) nguyên là quân đội Đinh chuyển thuộc tự nhiên (tháng 7/980), khi thập đạo tướng quân Lê Hoàn được tôn lập làm vua thay Đinh Toàn để đối phó với nguy cơ xâm lược của nhà Tống.
Quân đội Nhà Lý
17:44 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại Lý (1009 - 1226). Thực chất ban đầu là quân đội Tiền Lê chuyển thuộc tự nhiên khi Điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn được tôn lập làm vua (lập ra nhà Lý) sau khi vua Lê Ngọa Triều chết (tháng 10/1009).
Quân đội nhà Trần
17:42 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại nhà Trần (1226 - 1400). Ban đầu là quân đội Lý chuyển thuộc tự nhiên khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh lập nên nhà Trần (tháng 01/1226).
Quân đội Nhà Hồ
17:40 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của nhà nước phong kiến Việt Nam triều đại Hồ (1400 - 1407). Cùng với những cải cách mạnh về kinh tế (hạn điền, phát hành tiền giấy), xã hội (hạn nô, đặt cơ quan y tế), văn hóa (chấn chỉnh chế độ thi cử, phát triển chữ Nôm...), Hồ Quý Ly chủ trường xây dựng quân đội vững mạnh, (mong “có 100.000 vạn quân, để chống giặc Bắc”) nhằm đề phòng ngoại xâm và nội chiến.
Quân đội thời kỳ Hậu Lê
17:38 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của Lê Lợi trong khởi nghĩa Lam Sơn và sau đó của nhà nước phong kiến triều đại Hậu Lê. Trải qua ba thời kỳ xây dựng và tồn tại: Thời kỳ khởi nghĩa, tiến hành chiến tranh giải phóng (1418 - 1427); thời kỳ các vua Lê trị vì đất nước (thời Lê Sơ, 1428 - 1527) và thời kỳ Lê Trịnh (Lê Trung Hưng, 1533 - 1788).
Quân đội Tây Sơn
17:36 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ trong khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 1789) và sau đó là của nhà nước phong kiến Việt Nam Triều đại Tây Sơn.
Quân đội nhà Nguyễn
17:33 | 28/09/2012
(Bqp.vn) - Lực lượng vũ trang của tập đoàn phong kiến các chúa Nguyễn cát cứ ở phương Nam và sau đó của nhà nước phong kiến triều đại Nguyễn. Trải qua hai thời kỳ tổ chức xây dựng.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.