Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Văn bản, ý kiến

Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
21:12 | 19/01/2013
(Bqp.vn) - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao mới đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần năm 2013
09:31 | 10/01/2013
(Bqp.vn) - Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, các đơn vị cần bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.
Triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTƯ: Nắm vững nội dung, triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
23:52 | 07/01/2013
(Bqp.vn) - Sau 8 lần bổ sung, điều chỉnh, tại Hội nghị QUTƯ diễn ra từ 13-16/12/2012, QUTƯ đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.
Xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
10:24 | 07/01/2013
(Bqp.vn) - Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời phỏng vấn Báo QĐND về những chủ trương, biện pháp hoàn thành tốt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013 của Quân ủy Trung ương.
Toàn quân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013
12:21 | 06/01/2013
(Bqp.vn) - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS,QP năm 2013, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững tình hình nhiệm vụ; quán triệt kỹ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết & chỉ thị các cấp.
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kỹ thuật trong tình hình mới
11:04 | 03/01/2013
(Bqp.vn) - Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngày 29/11/2007, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) đã ban hành Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương có một nghị quyết chuyên đề về CTKT. Điều đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của CTKT đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V
10:11 | 19/12/2012
(Bqp.vn) - Phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V.
"Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc"
09:33 | 19/12/2012
(Bqp.vn) - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
14:16 | 18/12/2012
(Bqp.vn) - Sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” nói riêng để lại nhiều bài học quý, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả...
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
10:35 | 14/12/2012
(Bqp.vn) - Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam anh hùng, tôi muốn tiếp tục nói lên những suy nghĩ của mình về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.