Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Một số kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406
16:01 | 29/11/2017
(Bqp.vn) - Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 là đơn vị binh chủng kỹ thuật thuộc Quân khu 2, có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Đơn vị và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo bằng các giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp với các đối tượng.
Tăng cường công tác giáo dục, quản lý kỷ luật trong Quân đội
16:32 | 20/11/2017
(Bqp.vn) - Quán triệt, thực hiện chủ trương của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh và kỷ luật Quân đội, thời gian qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân đã triển khai sâu, rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Toàn quân tiếp tục nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội
11:38 | 09/11/2017
(Bqp.vn) - Kỷ luật tự giác, nghiêm minh là bản chất, truyền thống và là cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội ta. Để làm được điều đó, đòi hỏi mỗi quân nhân phải không ngừng nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
11:06 | 09/11/2017
(Bqp.vn) - Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.
Cục Tác chiến điện tử đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
17:02 | 03/11/2017
(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nội dung quan trọng nhằm quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện mặt công tác này sát với đặc thù, thực tiễn của đơn vị.
Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật” hoàn thành tốt công tác pháp chế trong tình hình mới
16:13 | 30/10/2017
(Bqp.vn) - Qua 41 năm xây dựng và phát triển (25/9/1976 - 25/9/2017) ngành Pháp chế Quân đội (tiền thân là phòng pháp chế) đã không ngừng được củng cố và phát triển, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Triển khai việc rà soát tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Bộ Quốc phòng
11:03 | 19/07/2017
(Bqp.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai một số nội dung của Quyết định số số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Văn bản số 1791/BTTTT-BC ngày 24/5/2017 và văn bản số 2155/BTTTT-BC ngày 21/6/2017).
Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới
15:45 | 15/02/2017
(Bqp.vn) - Cải cách tư pháp là một trong những mặt công tác trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội, làm tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vì thế, đẩy mạnh cải cách tư pháp trong quân đội đã, đang là vấn đề đặt ra cấp thiết.
Bộ Quốc phòng quy định mẫu Giấy chúng nhận tham gia dân công hỏa tuyến
17:03 | 30/11/2015
(Bqp.vn) - Ngày 20/11/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BQP mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.
Nội dung trọng tâm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
15:04 | 01/04/2015
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch công tác Phổ biến, giáo dục (PBGD) pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2015, Hội đồng Phối hợp BPGD pháp luật Bộ Quốc phòng xây dựng những nội dung trọng tâm công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội năm 2015. Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng giới thiệu toàn văn nội dung công tác PBGD pháp luật năm 2015 để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.