Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Hướng dẫn, chỉ đạo, trao đổi

Phát huy vai trò của Bộ đội Hải quân trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
22:48 | 01/11/2023
(Bqp.vn) - Những năm qua, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng, cấp ủy, chỉ huy các cấp Quân chủng Hải quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện LuậtPBGDPL và Đề án 1371 nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới
17:18 | 16/03/2023
(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối giữa việc ban hành pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xác định đúng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật để chấp hành đúng.
Tuyên truyền, giới thiệu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển Việt Nam
17:32 | 01/11/2022
(Bqp.vn) - Ngày 16/4/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác pháp điển. Việc pháp điển được thực hiện đối với các QPPL trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương.
Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất, hiệu quả
13:21 | 16/08/2022
(Bqp.vn) - Ngày 12/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.
Tài liệu hội nghị quán triệt, triển khai Đề án 1371 và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022
14:31 | 14/07/2022
(Bqp.vn) - Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) phát hành Tài liệu hội nghị quán triệt, triển khai Đề án 1371 và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2022.
Logo sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Đề án 1371
16:01 | 05/07/2022
(Bqp.vn) - Ngày 24/6/2022, Ban Chỉ đạo Đề án đã đồng ý thông qua Logo của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371).
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ
13:13 | 12/11/2021
(Bqp.vn) - Sau hơn một năm triển khai thực hiện, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (sửa đổi) đã và đang cho thấy những thay đổi tích cực trong xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Để nhanh chóng đưa Luật đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, nòng cốt là lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn quân và toàn dân.
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong Quân đội
18:57 | 09/11/2021
(Bqp.vn) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, những năm qua, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo...
Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
13:30 | 09/11/2021
(Bqp.vn) - Với chủ đề “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức hoạt động hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11) năm 2021 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với điều kiện dịch COVID-19.
Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục gắn với vận động nhân dân chấp hành pháp luật của lực lượng Công an nhân dân
16:24 | 23/10/2021
(Bqp.vn) - Ngày 18/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1739/2021/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.