Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục QP&AN; liên kết giáo dục QP&AN của các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học
10:19 | 03/02/2015
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học.
Lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
15:50 | 21/01/2015
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 243 /KH-BQP ngày 12/01/2015 của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức tham gia ý kiến đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
7 lĩnh vực được vay vốn phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn
13:54 | 15/10/2014
(Bqp.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định mới nhằm thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (Nghị định 41) ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 169/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
14:42 | 10/09/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để lấy ý kiến rộng rãi, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Điều 7 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
14:19 | 26/06/2014
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (tại công văn số 7363/VPCP-NC ngày 04/9/2013 của Văn phòng Chính phủ) về việc giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Khoản 7, Khoản 8, Điều 7, Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đang trình Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Điều 7, Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục QP&AN; liên kết giáo dục QP&AN của các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học
07:44 | 04/06/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
15:20 | 15/04/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Để lấy ý kiến rộng rãi, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo (xem File đính kèm). Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ info@mod.gov.vn.
Lấy ý kiến cho Dự thảo 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hoạt động đo đạc, bản đồ thuộc khu vực quốc phòng
10:36 | 19/03/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về hoạt động đo đạc, bản đồ thuộc khu vực quốc phòng.
Dự thảo 3 (7.3.2014) Nghị định Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
22:19 | 14/03/2014
(Bqp.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang soạn thảo Dự thảo 3 (7.3.2014) Nghị định Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
10:09 | 05/03/2014
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đang soạn thảo Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.