Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
19:31 | 09/08/2023
(Bqp.vn) - Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XV; trong đó, giao Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
12:46 | 12/07/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thay thế Thông tư 151/2018/TT-BQP
14:12 | 11/07/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 3362/KH-TH ngày 01/8/2022 về việc soạn thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
12:04 | 05/07/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Cục Chính sách đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ Nghị định quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam
14:26 | 04/07/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2669/VPCP-NC ngày 27/4/2022, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Hồ sơ Nghị định quy định thể thức bay chặn, bay kèm, bay ép tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay.
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 58/2016/NĐ-CP về kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
10:53 | 29/06/2023
(Bqp.vn) - Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BQP ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến Hồ sơ dự thảo Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
15:30 | 23/06/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai; Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
Lấy ý kiến Hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
14:11 | 02/06/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 85/2018/TT-BQP về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
15:25 | 25/05/2023
(Bqp.vn) - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 85/2018/TT-BQP ngày 23/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
10:34 | 19/05/2023
(Bqp.vn) - Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV: Định mức hưởng chế độ, chính sách của DQTV quy định của Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.