Giới thiệu > Danh sách tin bài

Giới thiệu văn bản pháp luật

Hướng dẫn một số điều Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

18:36 | 13/05/2024

(Bqp.vn) - Ngày 08/5/2024, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BQP Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.


Quy định mới về hoạt động in, chế bản, photocopy
14:16 | 23/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 19/06/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; photocopy.
Hiến pháp năm 2013 - cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng QĐND trong tình hình mới
13:18 | 20/06/2014
(Bqp.vn) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ sáu, là sự kiện có tính chất lịch sử của đất nước, đánh dấu một mốc son quan trọng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
08:25 | 19/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
16:27 | 03/06/2014
(Bqp.vn) - Ngày 30/5/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chính phủ triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy
14:51 | 20/05/2014
(Bqp.vn) - Ngày 15/05/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký công văn số 689/TTg-KGVX yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/06/2014-30/6/2014, tập trung thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy.
Quy định quản lý hoá chất theo Công ước Cấm phát triển vũ khí hoá học
14:27 | 12/05/2014
(Bqp.vn) - Ngày 06/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 38/2014/NĐ-CP về quản lý hoá chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học.
Nghị định mới về Quy chế khu vực biên giới đất liền
11:35 | 07/05/2014
(Bqp.vn) - Ngày 29/04/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
09:34 | 06/05/2014
(Bqp.vn) - Ngày 26/4/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 33/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.
12 trường được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
13:49 | 29/04/2014
(Bqp.vn) - Ngày 24/4/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 607/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020”.
Quy định mới về chế độ nhuận bút
14:59 | 18/03/2014
(Bqp.vn) - Ngày 14/3/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Theo đó, Nghị định áp dụng đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.