Giới thiệu > Danh sách tin bài

Hội đồng phối hợp PB,GD PL

Quy định mới về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
21:09 | 25/06/2021
(Bqp.vn) - Ngày21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 21/2021/QĐ-TTgquy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng
11:27 | 14/01/2014
(Bqp.vn) - Ngày 14/08/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2929/QĐ-BQP thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 492/1998/QĐ-BQP ngày 15/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.
Quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng
11:23 | 14/01/2014
(Bqp.vn) - Ngày 12/10/2012, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng có Quyết định số 3847/QĐ-HĐBQP ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2012 và thay thế Quy chế số 734/HĐ-BQP, ngày 15/06/1998 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.