Các địa phương, đơn vị được tuyên dương ngày 22/8/1998

1. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

4. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái

5. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

6. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Hải, thành phố Hải Phòng

7. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

8. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

9. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

10. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương

11. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

12. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

13. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

14. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

15. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

16. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

17. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

18. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

19. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

20. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

21. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

22. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

23. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

24. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định

25. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

26. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

27. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

28. Nhân dân và, Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

29. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

30. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

31. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc

32. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Rông Khro, tỉnh Gia Lai

33. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

34. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

35. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An

36. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

37. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dần huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phựốc

38. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

39. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

40. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

41. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

42. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

43. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

44. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

45. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

46. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

47. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

48. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

49. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

50. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

51. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh

2248. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

52. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

53. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

54. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

55. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

56. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

57. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

58. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

59. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai

60. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

61. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu

62. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

63. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

64. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

65. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

66. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

67. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

68. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

69. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

70. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

71. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

72. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

73. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bang

74. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

75. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

76. Nhân dân và Lực lượng vu trang nhân dân xã Đề Thám, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

77. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

78. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

79. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

80. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

81. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

82. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

83. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Lư, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

84. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

85. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Mường Tranh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

86. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

87. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

88. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

89. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

90. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

91. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Pha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

92. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Phác, Văn Yên, Yên Bái

93. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

94. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Lại, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ

95. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạm Thản, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ

96. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

97. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Vũ, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ

98. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xà An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

99. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây

100. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

101. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

102. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

103. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

104. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây

105. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

106. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây.

107. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

108. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây

109. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

110. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây

111. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây

112. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

113. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

114. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

115. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Hưng, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

116. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lạc Đạo, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

117. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

118. Nhân dân và Lực lượng vũ trang  nhân dân phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

119. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tống Phan, huyện Phù Yên, tỉnh Hưng Yên

120. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

121. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

122. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

123. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

124. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

125. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ninh Phong, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

126. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

127. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhản dân xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

128. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

129. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

130. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thịnh Lang, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

131. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

132. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lập Chiếng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

133. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tử Nê, huyện Tân Lộc, tỉnh Hòa Bình

134. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Trung, huyện Yên Sơn, tỉnh Hòa Bình

135. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

136. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

137. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

138. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Lý, Đà Bắc, Hòa Bình

139. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã An Châu, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương

140. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

141. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, thành phố Hải Dương

142. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

143. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

144. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

145. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

146. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

147. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

148. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

149. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

150. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

151. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghi liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

152. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

153. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

154. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

155. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

156. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

157. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

158. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

159. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

160. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

161. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

162. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

163. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

164. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

165. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

166. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

167. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

168. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

169. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

170. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An

171. Nhân dân và Lực 1ượng vũ trang nhân dân xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

172. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

173. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

174. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

175. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Tiên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

176. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

177. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

178. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

179. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

180. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Lộc, huyên Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

181. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

182. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân. tỉnh Hà Tĩnh

183. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. tỉnh Hà Tĩnh

184. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

185. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

186. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

187. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tỉnh

188. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

189. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

190. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

191. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

192. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

193. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

194. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

195. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

196. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

197. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Mai Thủy. huyện Lệ Thủy. tỉnh Quảng Bình

198. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quàng Bình

199. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

200. Nhân dân và Lực lượng vù trang nhân dân xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

201. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lý Ninh, thị xã Đồng Hới. tỉnh Quảng Bình

202. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

203. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

204. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

205. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

206. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

207. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

208. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Ba Lòng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

209. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

210. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

211. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

212. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

213. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

214. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tà Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

215. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

216. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

217. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

218. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

219. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế

220. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế

221. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

222. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

223. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

224. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Bổn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

225. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

226. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

227. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

228. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

229. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

230. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

231. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

232. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Quý, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

233. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

234. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân phường Thạch Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

235. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Phước, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

236. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Lãnh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

237. Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm An, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.

File đính kèm:

(Bách khoa tri thức QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.