Các học viện, nhà trường chủ yếu

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam có hệ thống nhà trường hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên kỹ thuật cho Quân đội; đào tạo sau đại học, nhân viên kỹ thuật dân sự. Các học viện, nhà trường đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học trong Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị.

Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Học viện Quốc phòng, Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y và Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Chính trị.

Học viện Quốc phòng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược cho Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chủ chốt của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; nghiên cứu khoa học; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự, dân sự về quốc phòng với một số nước.

Học viện Lục quân có nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; nghiên cứu khoa học; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn, sư đoàn bộ binh, lữ đoàn binh chủng, chủ nhiệm trinh sát của sư đoàn bộ binh, cán bộ chỉ huy tham mưu quân sự huyện và tương đương; đào tạo ngắn hạn, hoàn thiện cán bộ chỉ huy tham mưu cấp trung đoàn bộ binh và quân sự địa phương, giảng viên cấp chiến thuật trung đoàn, sư đoàn.

Học viện Chính trị có nhiệm vụ đào tạo và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; đào tạo cán bộ chính trị trung đoàn, sư đoàn; đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn; bồi dưỡng lý luận chính trị; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành công tác Đảng, công tác chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh.

Học viện Hậu cần có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội bậc đại học; đào tạo cán bộ hậu cần cấp chiến thuật - chiến dịch; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành hậu cần quân sự và tài chính Quân đội; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật hậu cần.

Học viện Kỹ thuật quân sự có nhiệm vụ đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật quân sự, chỉ huy tham mưu kỹ thuật, công trình sư; nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật quân sự và tham gia phát triển kinh tế.

Học viện Quân y là cơ sở đào tạo bác sĩ, dược sĩ, y sĩ trình độ trung cấp, đại học, cao học và nghiên cứu sinh phục vụ cho Quân đội; là trung tâm nghiên cứu y học quân sự.

Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân chiến thuật cấp phân đội (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) bậc đại học; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở và giảng viên quân sự, giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh.

Trường Sĩ quan Chính trị có nhiệm vụ đào tạo cán bộ chính trị trình độ đại học; đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn quân sự; đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh; đào tạo hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội và đào tạo cao học một số chuyên ngành.

Các học viện, nhà trường còn lại thuộc quyền quản lý của các tổng cục, quân chủng, binh chủng, có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học; sĩ quan chỉ huy tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch; đào tạo sau đại học; tham gia nghiên cứu khoa học quân sự.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.