Kiến thức quốc phòng

Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh chống quân Minh xâm lược
15:39 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cuộc kháng chiến chống quân Minh do Hồ Quý Ly lãnh đạo, được tiến hành trong lúc nội tình đất nước không yên, chính quyền không được lòng dân, do đó không phát huy được sức mạnh của thế trận "cả nước đánh giặc"; nặng về phòng ngự bị động và thiếu linh hoạt trong vận dụng cách đánh nên sớm thất bại.
Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh giữ nước cuối thế kỷ XVIII
15:27 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Nguyên Huệ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1784 - 1785) và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mãn Thanh (1788 - 1789).
Nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám
15:13 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cách mạng tháng Tám là một quá trình vận động cách mạng từ thấp lên cao, từ đấu tranh chính trị chuyển dần lên kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang và cuối cùng tiến tới tổng khởi nghĩa.
Nghệ thuật quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
15:09 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Ngay sau khi cách mạng tháng Tám (1945) thắng lợi, thấy trước ý đồ của kẻ thù và nguy cơ chiến tranh nhất định sẽ xảy ra, ta đã đánh giá đúng cục diện chiến lược, tranh thủ thời gian để chuẩn bị đất nước, chuẩn bị hậu phương và lực lượng tiến hành chiến tranh, tránh được tình huống phải kháng chiến sớm khi còn kẹp giữa nhiều kẻ thù và chưa được chuẩn bị.
Nghệ thuật quân sự trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
14:59 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã trải qua gần 21 năm, là cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh lâu dài ấy, đế quốc Mỹ đã nhiều keo thất bại phải bị động thay đổi chiến lược; ta đánh thắng từng chiến lược chiến tranh của địch, giành thắng lợi từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
Nghệ thuật quân sự thời cổ đại
14:57 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Thời cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh, kéo dài. Cùng với việc xuất hiện chiến tranh, trên thực tế cũng đã nảy sinh nghệ thuật quân sự. Trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài đã dần dần tổng kết, khái quát thành lý luận về chiến lược quân sự. Đây là lĩnh vực cao nhất của nghệ thuật quân sự, bao gồm cả việc chuẩn bị và tiến hành chiến tranh nói chung, chiến lược và chiến thuật nói riêng.
Nghệ thuật quân sự thời trung đại
14:54 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Đặc điểm của châu Âu ở thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến là tình trạng cát cứ. Các lãnh chúa tiến hành chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau diễn ra triền miên. Do nước nhỏ, quân ít, bên phòng thủ lợi dụng địa thế xây dựng các thành quách kiên cố để phòng ngự. Bên tiến công vì chưa có vũ khí để đột phá nhanh nên thường áp dụng phương pháp bao vây dài ngày.
Nghệ thuật quân sự thời cận đại
13:23 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản, ở châu Âu do cách tuyển mộ lính đánh thuê nên không thể tổ chức những đội quân đông người. Tinh thần chiến đấu thấp của binh lính cũng không cho phép thực hiện chiến lược quân sự có tính kiên quyết và tích cực.
Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918)
13:20 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nghệ thuật quân sự được phát triển mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chiến lược quân sự, chiến dịch và chiến thuật.
Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945)
13:18 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Đặc điểm chung của nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai là sự phát triển theo hướng tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng, quân chủng với quy mô rất lớn, cơ giới hóa phát triển nhanh. Sự phát triển các lực lượng vũ trang và uy lực của binh khí, kỹ thuật, dẫn đến phương pháp mới triển khai chiến lược lực lượng vũ trang, khác với các cuộc chiến tranh đã qua.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.