Kiến thức quốc phòng

Lịch sử tư tưởng quân sự
11:37 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Tư tưởng quân sự là hệ thống các quan điểm về quân sự và các vấn đề có liên quan đến quân sự của cá nhân, giai cấp hoặc tổ chức nhất định. Nội dung thường đề cập những vấn đề như chiến tranh, quan hệ chiến tranh và chính trị, chiến tranh và hòa bình, phương thức tiến hành chiến tranh, xây dựng lực lượng vũ trang, khoa học nghệ thuật quân sự...
Tư tưởng quân sự trong xã hội chiếm hữu nô lệ
11:36 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Chế độ chiếm hữu nô lệ (khoảng từ thiên niên kỷ IV trước công nguyên đến thế kỷ V sau công nguyên) là chế độ có giai cấp đầu tiên trong xã hội loài người, thành phần xã hội chính của chế độ đó là các chủ nô và nô lệ. Đó là những giai cấp đối kháng trong xã hội, ngoài ra còn có các tầng lớp lao động tự do như: nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp khác.
Tư tưởng quân sự thời phong kiến (khoảng cuối thế kỷ V đến giữa thế kỷ XVII)
11:34 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cơ sở kinh tế - xã hội trong chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến. Các tầng lớp trong xã hội phong kiến như vua chúa, công hầu, lãnh chúa... sống dựa vào sự bóc lột nông dân, thợ thủ công.
Tư tưởng quân sự trong thời đại tư bản chủ nghĩa
11:32 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Cơ sở kinh tế - xã hội trong chế độ tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ sở tư hữu tất cả tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản. Do vậy, giai cấp tư sản là giai cấp thống trị xã hội cả về mặt kinh tế, chính trị. Giai cấp vô sản là giai cấp bị tước đoạt tư liệu sản xuất và buộc phải bán sức lao động của mình cho bọn tư bản và bị bóc lột thậm tệ.
Tư tưởng quân sự Mác - Lênin
11:30 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - C. Mác và Ph. Ăngghen là những người đã đặt nền móng cho học thuyết của giai cấp vô sản về chiến tranh và quân đội. Hai ông đã giải thích thực sự khoa học bản chất của chiến tranh và quân đội trên cơ sở những quy luật phát triển xã hội mà các ông đã phát hiện ra. Hai ông đã xác định bản chất giai cấp của chiến tranh, bản chất giai cấp của quân đội xuất phát từ điều kiện cụ thể của đời sống xã hội, từ cơ cấu kinh tế và chính trị của xã hội.
Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng quân sự Việt Nam
11:01 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Là một nước nhỏ trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm luôn phải đấu tranh với các thế lực hơn đến xâm lược, Việt Nam đã sớm hình thành truyền thống quân sự của mình. Đó là truyền thống của một nước nhỏ luôn đánh thắng những kẻ thù, là truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, là truyền thống quy tụ và tập hợp sức mạnh của cả dân tộc, sử dụng sức mạnh đó để chiến thắng kẻ thù.
Từ tư duy giữ nước đến Học thuyết quân sự Việt Nam
10:57 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Khác với “đường lối quân sự” và “nghệ thuật quân sự” là những khái niệm đã được dùng quen thuộc ở Việt Nam, khái niệm “Học thuyết quân sự Việt Nam” còn có thể gây nên nhiều tranh cãi. Tuy đã được nhiều nhà nghiên cứu đồng tình nhưng nó chưa được các tổ chức Nhà nước chính thức sử dụng, cũng chưa được định nghĩa cụ thể trong bất cứ bộ từ điển hay từ điển bách khoa nào của Việt Nam.
Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam (phần I): Bản lĩnh Việt Nam
10:54 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Sinh tụ trên một vùng đất hiểm yếu cả về địa lý, thủy văn với khí hậu khắc nghiệt miền nhiệt đới gió mùa, kiếm sống bằng nghề lúa nước và đánh cá cổ truyền của người Lạc Việt gắn với nghề săn bắn, trồng tỉa của người Âu Việt, tất cả đều đòi hỏi tính cộng đồng nghiêm ngặt, Âu Lạc là những hậu duệ cuối cùng còn giữ được nền độc lập dân tộc của những tộc người Bách Việt ở phía nam sông Dương Tử.
Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam (phần II): Lịch sử giữ nước của dân tộc ta
10:47 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Sau khi chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (1941) quyết định đường lối, chính sách giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Minh, cuối năm 1941, tại Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết tập diễn ca lịch sử với tiêu đề “Lịch sử nước ta” để làm tài liệu học tập cho các lớp huấn luyện ở chiến khu và phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm thức tỉnh mọi người đứng dậy giành độc lập tự do cho dân tộc.
Mấy nét về tư duy giữ nước truyền thống của dân tộc Việt Nam (phần III): Sơ lược về sự hình thành và phát triển nền Nghệ thuật quân sự Việt Nam
10:25 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Nghệ thuật quân sự là những hiểu biết về các quy luật, tính chất, nội dung của chiến tranh, của đấu tranh vũ trang, về những hình thức, phương pháp chuẩn bị và tiến hành đấu tranh vũ trang theo những quy tắc nhất định để giành thắng lợi.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.