Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

01:16 PM | 21/03/2014

Ngày 17/3/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-BCĐ150 Triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo đó, Kế hoạch đã cụ thể hóa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan; thực hiện thống nhất, bảo đảm tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; quản lý chặt chẽ mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

Kế hoạch đặt ra 8 nhiệm vụ cần phải thực hiện từ nay đến năm 2015 đó là: - Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phát luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; - Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; - Tổ chức lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và thân nhân liệt sĩ tập trung để phục vụ giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; - Thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thông báo, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; - Đẩy mạnh hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; - Hợp tác quốc tế về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; - Kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ nay đến năm 2015, kế hoạch sẽ tập trung thực hiện nâng cao 3 cơ sở giám định; điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương thực hiện phân tích ADN và lưu giữ tại ngân hàng gen.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.