Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

02:59 PM | 23/11/2022

Ngày11/11/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BQP hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị trực tiếp tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2022 và thay thế Thông tư số 214/TT-BQP ngày 07/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.