Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Quy chế xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

05:02 PM | 18/12/2023

Ngày 14/12/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BQP Thông tư Ban hành Quy chế xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện, hội đồng, hồ sơ, quy trình xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn và giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trách nhiệm của Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ các cấp; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2017 và thay thế Thông tư số 173/2011/TT-BQP ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư số 26/2013/TT-BQP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét duyệt nâng ngạch và bãi miễn chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Quyết định số 1353/QĐ-BQP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Mẫu giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.